23948sdkhjf

Åtte av 10 fagarbeidere fikk raskt jobb

Åtte av 10 nyutdannede fagarbeidere er i jobb første år etter utdanningen. I bygg- og anleggsteknikk er graden av sysselsetting høyest.

Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Her er noen hovedfunn:

  • Åtte av 10 fagutdanna var i jobb første år etter fag- eller svenneprøven.
  • Av de som tok fagprøven som lærling var prosentdelen 73 prosent, mens den var 94 prosent for praksiskandidatene.
  • Bygg- og anleggsteknikk har den høyeste delen sysselsatte fagarbeidere.
  • Det er en nedgang i prosentdelen sysselsatte det siste året. Nedgangen er størst innen restaurant- og matfag og design og håndverk.

Av de som fikk fag- eller svennebrev som lærling, var 73 prosent i arbeid året etter, mens 19 prosent var i utdanning. De som var i utdanning kan enten ha fortsatt i videregående utdanning eller begynt på fagskoleutdanning eller annen høyere utdanning.

Nesten alle praksiskandidater var i arbeid første året etter fagprøven. Dette er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til fagprøve uten læretid.

Av elevene som har fullført fagopplæring i skole, var 63 prosent i arbeid året etter. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke får læreplass, der elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. 22 prosent de som tok fagopplæring i skole, var utenfor arbeid og utdanning første år etter fagprøven.

Bygg- og anleggsteknikk har høyest andel i arbeid

Sysselsettingsstatus for nyutdannede fagarbeidere varierer mellom utdanningsprogrammene. Bygg- og anleggsteknikk hadde høyest sysselsettingsgrad, med 88 prosent. Tilsvarende del i design og håndverk og restaurant- og matfag er 72 prosent.

Det er også forskjeller i delen som verken er i arbeid eller utdanning. I restaurant- og matfag var 13 prosent verken i utdanning eller arbeid første året etter fagprøven, mens det gjaldt under 5 prosent i helse- og oppvekstfag. Sysselsettingsdelen varierer også internt i utdanningsprogrammene.

Nordland, Innlandet og Trøndelag har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb

Andelen nyutdannede fagarbeidere i jobb varierer fra 83 prosent i Nordland, Innlandet og Trøndelag til 75 prosent i Møre og Romsdal.

Mange av fylkene med lavest andel i arbeid har de høyeste delene som er i utdanning. De har altså ikke nødvendigvis høyere andel som står utenfor arbeid og utdanning. Møre- og Romsdal, med lavest andel fagarbeidere i arbeid, har for eksempe høyest andel som fortsetter i utdanning.

Det er forskjeller mellom fylkene i andelen som er utenfor både arbeid og utdanning. I Agder er 8 prosent av fagarbeiderne utenfor utdanning og arbeid, mens tilsvarende andel er 5 prosent Nordland, Møre- og Romsdal og Trøndelag.

Nedgang i sysselsetting det siste året

Det siste året er en låavere prosentdel av de nyutdannede fagarbeiderne sysselsatte. Fra 2018+2019 til 2019+2020 gikk andelen nyutdannede fagarbeidere i arbeid ned med 1,4 prosentpoeng. Usikkerheten i arbeidsmarkedet som følge av koronapandemien kan ha gjort det vanskeligere å få jobb for nyutdannede fagarbeidere i 2020.

Restaurant- og matfag hadde den største nedgangen, med 4,2 prosentpoeng, etterfølgt av design og håndverk, som hadde en nedgang på 3,1 prosentpoeng. Restaurant- og matfag og design og håndverk er også utdanningsprogrammene som har vært hardest rammet av permitteringer som følge av koronapandemien

1 av 3 som har fullført yrkeskompetansefag fortsetter med utdanning

Nærmere 3 500 elever fikk et vitnemål med yrkeskompetanse i 2019+2020. Over halvparten av disse elevene gikk på helse- og oppvekstfag.

Av elevene som fikk et vitnemål med yrkeskompetanse, er 51 prosent i arbeid første året etter de er ferdige med utdanningen. 34 prosent er fortsatt i utdanning, mens 14 prosent verken er i arbeid eller utdanning. Andelen som går ut i arbeid, er litt lavere enn for årskull 2018+2019. Samtidig fortsetter andelen som fortsetter med å utdanne seg.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094