23948sdkhjf

Regjeringens plaststrategi: Mer plast skal gjenvinnes

Det er ett av hovedpunktene i Regjeringens nye plaststrategi, som ble lansert for et par dager siden.

– Plastavfall på avveie er et av vår tids raskest økende miljøproblem. Det er en trussel mot livet både i hav og på land, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Plaststrategien som ble lagt fram tirsdag, skal vise regjeringens politikk og beskriver de fleste tiltakene som enten er iverksatt, under gjennomføring eller kommer i nær framtid. Blant annet er målet å hindre plastforsøpling fra fiskeri og oppdrettsnæringen.

Erna Solberg

PLASTSTRATEGI: Statsminister Erna Solberg lanserte Regjeringens plaststrategi nylig. FOTO: STORTINGET

– Vi må bli smartere i måten vi bruker plast på, i måten vi håndterer plasten på når den blir til avfall, og vi må hindre at plastavfall ender opp i naturen, sier Solberg.

Regjeringen mener at ingen land kan løse disse utfordringene alene. Norge har siden 2014 arbeidet for sterkere globale plikter mot plastforsøpling og plastforurensning – og da særlig i havet. Flere og flere land er nå enige om behovet for en ny global avtale, og behovet for å engasjere alle aktører på alle nivå til å arbeide sammen. 

Sveinung Rotevatn

KLIMA- OG MILJØMINISTER Sveinung Rotevatn (V). FOTO: VENSTRE

- Vi trenger en global plastavtale der alle verdens land plikter å gjennomføre en nasjonal plan for å stanse utslipp av plast til havet. Vi må ta på alvor de miljøproblemene som plastforurensningen skaper. Regjeringens plaststrategi er et eksempel på hvordan en slik plan kan være, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

«I et global marked beveger både plastprodukter og plastavfall seg på kryss og tvers av landegrenser, og det er nødvendig med tett internasjonalt samarbeid. Norge jobber sammen med EU for å få fram mer bærekraftige verdikjeder for plast og sikre at farlige stoffer blir tatt ut av kretsløpet før plasten blir gjenvunnet», skriver Regjeringen videre.

Norge har allerede gjennomført en rekke tiltak som følger av felleseuropeisk regelverk,  for eksempel forbudet mot enkelte engangsartikler i plast.

Plastforsøpling og plastforurensning er en felles utfordring for alle mennesker over hele kloden. I folkerike land og framvoksende økonomier øker mengden plastavfall raskt. Nærmere to milliarder mennesker mangler tilgang til avfallshandtering på verdsbasis. 

«I 2018 lanserte Regjeringen et bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. I tiden fram til 2024 har regjeringen satt av 1,6 milliarder kroner til programmet», skriver Regjeringen. 

Dag Inge Ulstein

BISTANDSMINISTER Dag-Inge Ulstein (KrF). FOTO: STORTINGET

- Norges bistandsprogram støtter en rekke land og aktører slik at de kan håndtere plastprodukt og benytte ressursene i plastavfallet bedre. Dette kan skape nye arbeidsplasser og motvirke fattigdom i utviklingsland,  sier bistandsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).  

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078