23948sdkhjf

- Ta flere bærekraftige valg med denne sjekklista

Flere kan ta bærekraftige valg for sine redskap og materialer, mener Nofir.

- Å innføre mer fornybare løsninger i alle ledd – fra service- og vedlikehold til avfallshåndtering, lønner seg utvilsomt på lang sikt.

Det sier Heidi Ruud, bærekraftsleder i Nofir, en av verdens største aktører på innsamling og gjenvinning av kasserte oppdretts- og fiskeriredskap.

De samlet i 2020 inn om lag 6241 tonn avfall, hvorav brorparten fra oppdrettsnæringa. Ruud skulle gjerne sett at denne mengden var enda større, og mener små endringer kan bidra til økt sirkularitet i næringa.

- Vi ser at næringa blir stadig mer miljøbevisst og iverksetter flere tiltak for å sikre bærekraft og sirkularitet. Men det finnes fremdeles forbedringspotensial og vi kan fortsatt gjenvinne mer, sier Ruud.

Fra oppdrettsnæringen gjenvinner Nofir oppdrettsnøter, fortøyningstau, rensefiskskjul samt luseskjørt, presenninger og vaskeslam.

- I situasjoner hvor redskapene ikke egner seg til materialgjenvinning er forbrenning en god løsning. Dette gjelder i all hovedsak vaskeslam og oppdrettsnøter med et forurensingsnivå over 25%. Målet er først og fremst å gjenvinne mest mulig og å forhindre tilløp av marint avfall, sier Ruud, og legger til:

- Vi mottar stadig nye henvendelser om material- og energigjenvinning, og ønsker at enda flere skal få hjelp til å ta bevisste valg for bærekraft igjennom hele livsløpet til sine redskaper. Gjenvinning og energigjenvinning sparer klimaet for mye CO2 og olje, og enkle grep gjør at oppdretterne kan redusere karbonfotavtrykket for sin produksjon.

Nofirs sjekkliste for bærekraftige oppdrettsnøter:

Materialvalg: Velg materialer som kan materialgjenvinnes allerede ved kjøp av nøter. Redskaper bestående av nylon kan gjenvinnes uendelig og hylles i sirkularitetens menighet. Det å kunne reintrodusere nylon som ressurs i nye produkter er en innsparing for miljøet på 3,6 kg CO2 ekvivalenter og 1,7 kg olje for hvert eneste kilo kassert materiale. Det er mye!

Impregnering: Tenk gjenvinning ved valg av impregnering. Alle PA-nøter med et forurensingsnivå på under 25 prosent kan materialgjenvinnes. Søk råd hos din leverandør av impregnering, dette kan de.

Ta en gjenvinningstest: De fleste servicestasjoner har rutiner på prøvetaking av kasserte nøter, og Nofir tester slike prøver vederlagsfritt ved fabrikkens lab i Litauen. Derfra får servicestasjoner kjapp tilbakemelding på om nøtene egner seg til materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Gjenvinn: Det viktigste og beste man gjør er å sende inn redskap til gjenvinning! Som næring har vi et ansvar for å sørge for økt ressursutnyttelse, samtidig som vi skåner havet og miljøet. Gjenvinning er bærekraftig både i et miljø-, samfunns- og økonomisk perspektiv.

Kilde: Pressemelding fra Nofir

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.408