23948sdkhjf

På høring: Nye krav til merking av plastprodukter

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag om endring av produktforskriften på høring.

Forslaget innebærer at det innføres krav til merking av enkelte engangsprodukter dersom de er laget helt eller delvis av plast.

Sanitetsprodukter, våtservietter, tobakksprodukter med filtre og filtre til tobakksprodukter, og drikkebegre, er omfattet av forslaget.  

Den som bringer i omsetning disse produktene i Norge, skal sørge for at de er merket i henhold til merkekravene. Merkingen skal bidra til å redusere forsøpling ved å informere og bevisstgjøre forbrukere om at produktene inneholder plast, og til bedre avfallshåndtering av disse produktene og unngå at de kastes i toalettet. I EU vil kravene til merking tre i kraft 3. juli 2021 og vi har lagt til grunn at det samme skjer i Norge.

Negative konsekvenser av merkekravet vil i hovedsak være omstillingskostnader knyttet til utarbeidelse og trykking av ny merking på produktene. For produkter som bringes i omsetning på EU-markedet må dette gjøres uavhengig av den norske forskriften. Fordi EUs forordning om harmoniserte merkekrav ble forsinket, blir det kort tid for produsentene å tilpasse seg, med tilhørende kostnad og risiko for at varer uten merking vil kasseres om produktene ikke bringes i omsetning før kravet trer i kraft. Samlet sett er Miljødirektoratets vurdering at forskriftsforslaget ikke kommer til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Miljødirektoratet har blitt kontaktet av flere aktører som påpeker at det ikke er teknisk gjennomførbart å overholde en så kort frist. EUs regelverk åpner ikke for unntak, utover merking med klistremerker det første året. Det er ikke mulig med ytterligere overgangsordninger dersom Norge skal overholde sine EØS-rettslige forpliktelser. Siden det er flere måter å bringe et produkt i omsetning på, er det imidlertid rom for produsenter og importører å tilpasse seg slik at produkter som allerede er produsert i eller importert til Norge før 3. juli ikke må kasseres.

Forslaget innebærer også endringer i definisjonen av "bringe i omsetning" i produktforskriften § 2b-2. Denne endringen har betydning for det allerede vedtatte forbudet mot enkelte engangs-produkter av plast, som også vil tre i kraft 3. juli 2021.

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125