23948sdkhjf

Millioner til prosjekt for å fjerne all plast fra matavfallsbasert biogjødsel

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark har gitt Reklima AS på Sem 2,4 millioner kroner for å finne ut hvordan plastrester kan fjernes effektivt fra biogjødsel laget av matavfall. NGI - Norges Geotekniske Insitutt er én av prosjektpartnerne.

Kildesortert matavfall fra husholdning og næring kommer til biogassanleggene i plastposer og plastemballering. Selv om forbehandling fjerner det meste av plasten, følger det likevel med rester inn i biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Vestfold, og dermed også ut i biogjødselen. Målet med forskningsprosjektet er å utvikle metoder som kan fjerne plasten fra avfallet og gjøre det mulig å resirkulere verdifulle bioressurser i sin helhet.

– Selv om presseteknologien som brukes foreløpig ser ut til å være lovende, har man ikke klart å løse utfordringen med at det blir igjen en stor mengde plast i den faste "fiberfraksjonen", som i hovedsak består av større partikler som organisk fiber, iblandet synlig plast, forklarer NGIs prosjektleder, Heidi Knutsen.

SINTEF tester rensemetoder

SINTEF Industri er nå i gang med å teste ut mer avanserte metoder for å separere partikler, muligens i kombinasjon med vermikompostering eller insektdyrking før separasjon.

Prosjektet skal også undersøke om plasten som separeres kan gjenvinnes ved hjelp av pyrolyse, der plast- og fiberblandingen blir omdannet til syngass og biokull.

NGI verifiserer renseteknologien

Inntil nylig fantes det ikke metoder for å analysere plast i faste prøver og grumsete vannprøver med høyt innhold av annet organisk materiale. NGI utviklet i fjor metoder for å analysere plast i biogjødsel og fiberfraksjon.

– Vi testet ut metodene, og resultatet er en lovende analysemetode for plast i flytende biogjødsel og fiberfraksjon, sier Knutsen.

NGIs metoder blir nå tilpasset og brukt for å analysere prøver fra prosjektet og verifisere effekten av renseteknologien.

Tett samarbeid mellom industri, landbruk og forskning

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark trekker i begrunnelsen fram hvordan prosjektet kan bidra til grønn verdiskaping, svakere miljøavtrykk og bedre sirkulærøkonomi.

– Markedet etterspør i stadig sterkere grad fornybare alternativer til mineralgjødsel og torv. Reklima jobber intenst med å utvikle biogjødsel fra å være et problem til å bli et kvalitetsprodukt. I prosjektet kan vi vise til tett samarbeid mellom industri og landbruk for å forske og utvikle dyrkningsprosesser basert på biogjødsel, sier Knutsen.

Prosjektet vil ta i bruk avansert teknologi for å lage blant annet flytende gjødsel til dryppvanning, som er mye brukt i veksthus, og til fremstilling av biokull. Biokull kan blant annet brukes til jordforbedring, tilsetning i plantejord, fôrinnsats og i flere typer rense- og stabiliseringsprosesser.

I tillegg til NGI og SINTEF Industri har Reklima med Greve biogass AS, Skjærgaarden gartneri AS, Arne Olav Steinsholt og Lindum AS i prosjektet.

– Ingen andre biogassanlegg kan vise til et så tett samarbeid mellom industri og landbruk, spesielt FoU-aktivitet knyttet til nye dyrkningsprosesser basert på biogjødsel, sier Knutsen.

 

Kilde: Pressemelding fra NGI

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094