23948sdkhjf

Nexans i Norge vil bli klimanøytrale innen 2030

Ved Nexans' fabrikker i Norge har både ledelsen og de ansatte brettet opp ermene for å nå det ambisiøse målet om å bli CO2-nøytrale innen 10 år.

Med 26 000 ansatte i 34 land er det globale industrikonsernet Nexans i en posisjon hvor de kan utgjøre en betydelig forskjell på veien mot en mer miljøvennlig og bærekraftig verden. Ikke bare gjennom å utvikle, produsere og levere smarte elektriske løsninger som gjør det enklere og mer lønnsomt å fase ut fossilt brennstoff – men også gjennom å etterstrebe FNs klimamål og selv bli CO2-nøytrale innen 2030.

Dette er en målsetting som har høy prioritet ved de norske fabrikkene på Rognan, Halden og i Langhus, hvor engasjementet for en CO2-nøytral produksjon preger alle aspekter av den daglige virksomheten.

– Jeg er overbevist om at vi skal nå dette målet med hjelp av engasjementet til våre ansatte og samarbeidspartnerne rundt oss. Vi ser frem til å være en aktiv bidragsyter til at disse målene nås både hos oss, våre leverandører og gjennom våre kunder, sier Karl Peter Johansen, som er Plant Manager ved Nexans-fabrikken på Rognan.

På god vei mot målet

Ved fabrikken på Rognan jobber de blant annet med å redusere forbruket av energi, og sikre at den energien de bruker kommer fra rene kraftkilder. De har også hatt stort fokus på reduksjon av materialbruk og sortering av avfall, slik at det kan resirkuleres og brukes på nytt.

– Gjennom ulike tiltak har vi klart å redusere mengden restavfall fra produksjonen og andre avfallskilder med over 50%. Dette er et område vi fortsatt ser på, for å redusere mengden ytterligere, sier Johansen.

Fabrikken har et godt samarbeid med avfallsselskaper og lokale bedrifter rundt dem, som sitter på viktig kompetanse. Det har blant annet resultert i et nytt styringssystem for ventilasjon og bruk av fjernvarme fra en lokal produsent av bioenergi. Johansen anslår at energiforbruket for oppvarming i 2021 vil bli halvert sammenlignet med forbruket i 2019.

– Det viser hvilket potensiale som ligger i implementering av ny teknologi. Tilgangen på ren energi og effektiv utnyttelse av ressurser i vår produksjon gjør at vi har et av de laveste karbonavtrykkene i verden for vår bransje, sammenlignet med fabrikker i andre land.

Mange av ideene som har ført til de store forbedringene kommer fra de ansatte ved fabrikken, som har

ønsket velkommen målet om at hele konsernets produksjon skal være CO2-nøytral innen 2030.

– Våre ansatte er stolte av de produktene vi lager, og ønsker å bidra til en mer bærekraftig framtid, både gjennom måten vi produserer på og de produktene vi tilbyr, sier Karl Peter Johansen.

Fremtiden for industriell produksjon

Nexans har implementert en egen sertifisering av sine fabrikker, EHP (Environment Highly Protected) som et tillegg til eksterne sertifiseringer, som for eksempel ISO. I 2019 ble Halden-fabrikken den tredje Nexans-fabrikken i verden som oppfylte kravene for EHP2-sertifisering.

Ved Nexans fabrikk i Langhus har de blant annet gått over til energieffektiv LED-belysning og innført energiledelse, noe som minimerer unødvendig overforbruk av strøm. Alt avfall fra produksjonen og fabrikklokalene kildesorteres og sendes til videre håndtering hos en spesialist innen gjenvinning av kabelvrak. Dette er avfall som har høyt plast- og metallinnhold, og er forholdsvis enkelt å separere og gjenvinne.

– Dette er bare begynnelsen på veien mot karbonnøytralitet i 2030, og flere tiltak er på vei i årene som kommer. Blant annet vil vi jobbe for å benytte elektriske vogntog der avstand til mottaker tillater det, forklarer Torbjørn Blomsnes, som er Plant Manager ved Nexans i Langhus.

Blomsnes har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på disse tiltakene fra de ansatte. Han tror de fleste innser at dette er en del av fremtiden for industriell produksjon.

– Våre kunder etterspør i økende grad informasjon og dokumentasjon på vårt klimaavtrykk. I årene som kommer vil det å vise til bærekraftig produksjon bli et grunnleggende markedskrav med reell verdi for våre kunder.

– Vi vil bidra sterkt til at samfunnet for øvrig vil ha de beste forutsetninger for å klare FNs klimamål. Vårt hovedfokus er egen drift, med en CO2-nøytral produksjon, og at våre produkter og løsninger skal bidra til at ambisjonene om elektrifisering av samfunnet skal gå i oppfyllelse, sier Plant Manager Torbjørn Blomsnes.

 

Kilde: Pressemelding fra Nexans

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093