23948sdkhjf

Ingen funn av plast i fisk etter utslipp

I februar mistet et lasteskip over 13 tonn plastpellets i Nordsjøen, og mye av plasten ble spredt til østlig del av Skagerrak-kysten i Sør-Norge. Nå har forskere undersøkt fisk fra dette området, og ingen av fiskene hadde plastrester i seg.

I februar 2020 gikk det hull på en container på lasteskipet M/V Trans Carrier, og 13,2 tonn med plastpellets forsvant i havet i Nordsjøen vest for Danmark. Størrelsen på plastpelletsene var på to til tre millimeter, omtrent som et pepperkorn.

En stor del av pelletsene drev med havstrømmene til kysten av Sør-Norge, og særlig kystlinjen i Østfold og deler av Oslofjorden ble berørt.

Opprydningen startet i mars, og i mai erklærte Kystverket statlig aksjon. Da ble det satt i gang miljøundersøkelser som gikk ut på å analysere plastpellets, samt undersøke fugl og fisk.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag for Kystverket analysert mageinnholdet i fiskearter fra de berørte områdene.

– Vi fant ikke plastrester i noen av fiskene som ble undersøkt. Derfor vurderer vi det slik at plastutslippet trolig ikke har påvirket de undersøkte fiskeartene i området, sier forsker Stepan Boitsov.

I september og oktober ble det samlet inn 633 individer av fiskeyngel av ni arter som lever langs kysten i Østfold. Disse fiskene ble undersøkt på Havforskningsinstituttets laboratorium for mageinnhold.

Plastkulene som ble mistet kan ligne på fiskeegg både i størrelse og farge, noe som er vanlig føde for fiskeyngel.

Prøvetakingen ble utført som en del av Havforskningsinstituttets strandnotserie. HI har siden 1919 utført årlige undersøkelser av fiskeyngel langs den norske Skagerrak-kysten ved hjelp av strandnot.

Disse undersøkelsene er en av verdens lengste marine tidsserier, og er en godt etablert metode for prøvetaking.

– I dag tas det prøver på cirka 130 stasjoner årlig for å overvåke rekruttering av arter i kystsonen. Fisken samles til samme tid, i september og oktober hvert år. Derfor bestemte vi å bruke kunnskapen og kapasiteten fra dette prosjektet til å undersøke fiskeyngel og små fisk i de områdene som ble berørt av plastforurensingen, forklarer Boitsov.

 

Kilde: Pressemelding fra Havforskningsinstituttet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093