23948sdkhjf

– Verken framtidsrettet eller innovativt!

– Plastrør med skummet midtsjikt er verken framtidsrettet eller innovativt. Rørkonseptet tilfredsstiller ikke norske krav til kvalitet og er en usikker investering, sier bærekraftsdirektør Kjell J. Larsen i Pipelife.

Plastrør med skummet midtsjikt i rørveggen har fått oppmerksomhet i fagpressen den siste tiden. Rørtypen har flere betegnelser, men rør med skummet midtsjikt er det mest presise. Dette er rør av PVC eller PP som er bygd opp av homogene yttersjikt og innersjikt samt et midtsjikt med skummet materiale. Skummet lages ved tilsetting av drivgass som danner mange små hulrom i materialet.

Ikke innovasjon

Flere omtaler rør med skummet midtsjikt som et innovativt og nytt produkt. Det får bærekraftsdirektør i Pipelife, og en nestor i norsk rørbransje, Kjell J. Larsen, til å reagere.

– Rør med skummet midtsjikt representerer ingen innovasjon. Rørsystemet ble utviklet tidlig på 80-tallet. På det tidspunktet vurderte vi i M. Botten fire konsepter av lettvektsrør. Rør med skummet midtsjikt var det første vi la bort. Deretter gikk det noen år før vi lanserte vårt eget alternativ, Pragma, som er et dobbelvegget rør med et glatt innersjikt og et korrugert yttersjikt av polypropylen (PP). Konseptet gir et rør med samme styrke som et rør med glatt, homogen rørvegg, men med mindre materialforbruk. Rørtypen har oppnådd en betydelig markedsandel i hele Norden.

– Det har nå gått 40 år siden vi valgte bort rør med skummet midtsjikt. Når enkeltaktører nå vil innføre dette produktet i det norske markedet og blander det med ordet innovasjon, så blir det helt feil, påpeker Larsen.

Usikker kvalitet

– Den største utfordringen med plastrør med skummet midtsjikt er at det ikke finnes testmetoder for å bedømme kvaliteten til det skummet midtsjiktet – og dermed rørets levetid. Det betyr også at man i praksis kan bruke svært dårlige materialer uten at det lar seg verifisere uten krevende undersøkelser. Det åpner for at useriøse aktører kan tilby plastrør med dårlig kvalitet og redusert levetid i markedet, sier produktsjef i Pipelife, Bård Moen.

– Rør med skummet midtsjikt krever en ekstra kontroll hvis man skal gardere seg mot juks. Det er også noe brukerne har fremmet.

Høyere levetidskostnad

Et av argumentene som brukes for rørtypen er at den koster mindre enn sammenlignbare rør med homogen rørvegg. Det er et regnestykke Bård Moen mener er feil.

DOBBELTVEGGET: Pragma rør, som er et dobbelvegget rør med et glatt innersjikt og et korrugert yttersjikt. FOTO: PIPELIFE

– Hvis vi forutsetter at det er så mye som 15 prosent å spare på rørprisen, og dette røret utgjør 5 prosent av den totale grøftekostnaden, så blir grøfta totalt sett bare 0,75 prosent rimeligere. Mangel på dokumentasjon av kvalitet forteller oss i tillegg at levetiden kan bli kortere. Det gjør at den totale levetidskostnaden faktisk blir høyere, sier produktsjef Moen, og henviser til at norske brukerorganisasjoner som representerer kommunalteknikk og strømleverandører, samt vegmyndighetene, har gitt råd om ikke å bruke rør med skumma midtsjikt.

Motstridende

Kjell J. Larsen har siden han gikk av som administrerende direktør i Pipelife Norge ved årsskiftet hatt fullt fokus på å ta rørleverandøren inn i framtida, der bærekraft og miljø står øverst på dagsorden.

– Å velge et rørsystem med udokumenterbar og usikker kvalitet er direkte motstridende i forhold til utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringer. Vi opplever allerede økende nedbørsmengder og mer styrtregn der eksisterende infrastruktur utfordres. Fra faglig hold er det sagt at framtidas infrastruktur må bygges enda mer robust enn i dag. Flere har tatt til orde for en levetid på rør på mellom 150 og 200 år. Da må både produkter, utførelse og drift bygge opp under det. Derfor mener jeg at det både er feil og uansvarlig å møte disse utfordringene med et produkt der det hersker tvil om både kvaliteten og kostnadene, sier Kjell J. Larsen.

Ikke bærekraftig

– Plastrørindustrien i Europa har forpliktet seg til å bidra til en sunn sirkulærøkonomi. Å sikre en bærekraftig framtid er et ansvar som hviler på oss alle. Pipelife tar dette ansvaret svært alvorlig, men vi hverken vil, eller kan, gå på akkord med kvalitet når levetiden for rørledningene skal være mer enn 100 år. Utfordringene må møtes med robuste sertifiseringsordninger og god kompetanse rundt problemstillingen, sier Larsen.

MASTER: Produktet Pipelife Master 3 plus fra Pipelife Østerrike. FOTO:PIPELIFE

– Fra vårt ståsted er ikke plastrør med skumma midtsjikt et bærekraftig system å ta frem. Siden det ikke tilfredsstiller de krav som stilles, er det heller ikke økonomisk fornuftig. Et nytt rørsystem vil også medføre dobbelt lagerhold og krav til nytt utstyr. I vår egen portefølje har vi allerede tre rørsystemer. Bare der kan man stille spørsmålstegn ved om er det er bærekraftig. Da er det i hvert fall ikke bærekraftig å tilføre enda et rørsystem, sier Larsen, som tilbakeviser at ønsket om flere alternativer av avløpsrør er rett vei å gå når alternativet er rør med skumma midtsjikt.

Resirkulering og nye materialer er fremtiden

– Vi fremmer oss selv som en framoverlent og innovativ bedrift. Vi har utviklet mange nye systemer og er fortsatt opptatt av det. Det gjelder både smarte og grønne systemer der resirkulering og miljø står høyt på dagsorden. I framtida vil våre rør bestå av råvarer som ikke er fossile. Klimaaspektet vil endre seg fort og stille stadig større krav til materialbruk. På denne veien må vi ha økende fokus på resirkulering der vi jobber sammen med råvareindustrien, slik at vi har full kontroll på kvaliteten på sluttproduktet. Flere aktører innenfor både råvareindustri og plastrørindustri jobber allerede med å se på hvordan vi kan løse denne oppgaven, sier Larsen.

Et bevisst valg Pipelife-konsernet har fabrikker i 26 land. Flere av disse produserer rør med skummet midtsjikt.

– Som en del av et stort konsern kunne vi tilbydd denne rørtypen i mange år, men vi har tatt et bevisst valg om at produktet ikke tilfredsstiller norske krav til kvalitet. Å gå på akkord med dette vil kunne medføre svekket tillit, både til oss og til de andre plastrørprodusentene. Samtidig er det riktig å si at plastrør med skummet midtsjikt kan passe i land på kontinentet som ikke har like krevende klimatiske og geotekniske forhold som her i Norge.

 

Kilde: Pressemelding fra Pipelife

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078