23948sdkhjf

Etablererer tverrfaglig plastklynge for fremtidens teknologi

Ni plast- og komposittselskaper i Norge har etablert industriklyngen Norwegian Center for Material Technology (NCMT). Nå skal gruppen utvides til et 30-talls selskaper der det skal jobbes med utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger. Blant støttespillerne finner vi også Asle Isaksen, mangeårig redaktør av Plastforum.

Spennende bedrifter har vært med på etableringen av NCMT. Nå skal klyngen vokse til et bransjeoverskridende nettverk der også gjenvinning, miljøtankegang og omdømmebygging står sentralt.

Det var Strukturplast og Brødrene Aa som satte det hele i gang. Med seg på etableringen fikk de Bergen Carbon Solutions, Selstad, FiReCo, Lindberg & Lund og KDA Aerostructures.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane står for prosjektledelsen.

Rekruttering pågår

Nå jobbes det for at bedrifter og institusjoner fra hele landet skal være med å utvide NCMT til en betydelig industriklynge. Den pågående korona-situasjonen har gjort at det planlagte NCMT-arrangement i juni ble avlyst og at noen mobiliseringsaktiviteter ble satt vent, men arbeidet er nå i full gang igjen.

Bedriftene har jobbet godt med å definere satsingsområde og har som mål at NCMT allerede i år skal søke om Arena-midler for det videre arbeidet.

Plastforums redaktør til tjeneste

Da Plastforum ble lagt ned som tidsskrift ved utløpet av 2018, var det også slutt på jobben for bladets mangeårige redaktør, Asle Isaksen. Men med nær 25 års fartstid i bransjen og initiativtaker til de årlige, tekniske bransjekonferansene for plastindustrien satt han inne med betydelig kunnskap og kontaktflate.

Etablererne av NCMT mente at det ville være interessant å bruke gamleredaktøren som en bidragsyter inn i det nye prosjektet. Hvilke synspunkter har så Asle om NCMT-prosjektet?

Skyhøye mål

– Først og fremst tenker jeg at målene for NCMT er skyhøye, men riktige. Det er absolutt tidsriktig og nødvendig at teknologiutvikling, materialer og miljøhensyn går hånd i hånd. Og dersom NCMT i løpet av prosjektperioden kan få utviklet metoder for gjenbruk av materialer, tatt i bruk miljøvennligere materialer i nye produkter, så er bransjen også godt på vei mot det grønne skiftet. Et teknologiskifte kan gi oss økt markedsadgang nasjonalt og internasjonalt. Det er jo ett av målene for prosjektet.

Noe av det spennende med NCMT er at det ønsker å samle både termoplastbedrifter, PUR- og komposittprodusenter i ett og samme prosjekt. Vi har dessverre ikke hatt for vane å tenke særlig tverrfaglig i vår industri, mener Asle.

Norsk polymerindustri for svakt organisert

Asle utdyper dette med  å vise til at norsk polymerindustri har åtte, ni forskjellige grupperinger: for sprøytestøping, for kompositter, for emballasje, for plastrørindustri, for polyuretaner og for EPS. Noen grupper er tilsluttet organisasjonen Norsk Industri, andre er selvstendige. Noen grupperinger er geografisk organisert.

– Det blir for spredt og uten nødvendig, felles styrke. Gruppene kommuniserer også alt for dårlig med hverandre, legger Asle til.

Han håper og tror at NCMT kan være en brekkstang til samordning og kontakt over de vanntette skottene som i dag preger polymerindustrien.

Bransjeoverskridende

Asle håper at NCMT-prosjektet også skal medføre at bransjen begynner å tenke mer bransjeoverskridende.

– Hva mener du med bransjeoverskridende?

– NCMT har muligheter til å tenke nytt på alle måter. Det er masse som skjer i andre bransjer også. For å holde oss i Norge: storbedrifter som Borregaard og Norsk Skog tenker bredt, og førstnevnte har utviklet råstoff fra trevirke som er egnet for videre bruk til plastråstoff. Men foreløpig er det for høy prislapp på det. Poenget må være å finne en måte å trekke slike aktører inn i prosjektet, uten at de nødvendigvis er deltakere i NCMT. Forskningssenteret PFI kan også være en interessant samarbeidspartner.

Når Asle først har begynt tankerekken om bransjeoverskriding så trekker han også frem ferdigvarebedrifter som ikke nødvendigvis knyttes til plastindustrien, men som bruker polymere materialer som deler av egen produksjon. Gode eksempler kan være møbelindustri, som Ekornes, olje- og gassnæringen inkludert leverandørindustrien. Eller det kan være havnæringen. Sistnevnte er storforbruker av løsninger i polymere materialer. Og næringen forventes å få meget stor vekst de kommende ti-årene.

Miljø- og FoU-institusjoner bør med

– Jeg skal egentlig vokte meg vel for å mene for mye om det videre arbeidet og hvem som bør være med i NCMT. Det må deltakerne selv finne ut. De ni bedriftene som har etablert prosjektet skal i nærmeste fremtid helst bli til minst 30 deltakere. Men siden jeg blir spurt hva jeg mener så ville jeg prøvd å få med en av miljøorganisasjonene, f.eks. Zero, og absolutt en forskningsinstitusjon eller to. SINTEF eller Norner er begge aktuelle. Det ville NCMT absolutt stå seg på i det videre arbeidet. Helst burde noen tunge FoU-folk sitte i det kommende styret for prosjektet, mener Asle.

Når han først er inne på FoU-prosjekter, forteller han at flere aktører nå kan vise til plastproduksjon fra CO2. Men slik det nesten alltid er: det er foreløpig billigere å produsere plastråstoff fra olje enn noe annet utgangspunkt. Det gjør at utviklingen går tregt. Men kanskje kan NCMT sette fortgang i prosessen? Det ville vært en fjær i hatten for prosjektet og kunne vært med å endre folks oppfatning om plast. Herunder bidra til at plastindustrien oppfattes som en spennende og innovativ bransje å jobbe i.

Viktig med «lokomotiver»

Asle synes det er veldig interessant at store bedrifter som Brødrene Aa og Kongsberg Aerospace er blant de som har vært med i startfasen av NCMT.

– Slike bedrifter kan virkelig være lokomotiver i det videre arbeidet. NCMT skal som ett av sine delmål drive partnerskapsutvikling og kompetansebygging. Da er det helt klart at å være i et utviklingsløp med slike bedrifter, er noe de fleste selskaper gjerne vil være med på. Interessant er det også at skolesystemet i Kongsberg, og også i Gjøvik, har øremerkede studieopplegg for plast- og komposittindustrien. Det kan og bør ungdom fra hele Norge ta del i, opplyser han.

Produktdesign stadig mer sentralt

Asle kommer inn på nødvendigheten av å tenke livssyklus når nye produkter skal utvikles. I det ligger ikke bare å bruke materialer på nytt, men også på at produktene enkelt skal kunne tas fra hverandre og gjenvinnes når de har gjort jobben.

– NCMT-prosjektet får en viktig oppgave med produktdesign, der nettopp ombruk av hele eller deler av produktet, skal være gjennomtenkt. Det ville være smart om man søker å få med et designfirma eller to i det kommende arbeidet. Designere er lært opp til å tenke slik. Plast- og kompositteknologi har uante muligheter. Materialene er mer miljøvennlige og varige enn de fleste andre materialer. Det må vi få verden til å forstå, sier Asle.

Nå gleder har seg til å se hvem som blir de 30-40 bedriftene som blir deltakere i det forestående arbeidet. Går det som initiativtakerne håper, kan NCMT virkelig bli starten på noe nytt og innovativt. Og plastfaglig altomfattende.

– Det skal virkelig bli superinteressant å se fortsettelsen av prosjektet. Kan jeg bidra, skal jeg selvfølgelig gjøre det, avslutter Asle Isaksen.

Mer om NCMT finner du på prosjektets hjemmeside: www.ncmt.no Og om du har lyst til å slutte deg til, eller høre mer om NCMT tar du kontakt med Hilde-Marie Grinde på telefon 908 57 394, e-post: hilde@kpsf.no

 

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079