23948sdkhjf

Bergensbyrådet følger opp vedtak om fallunderlag av plast

Bystyrevedtaket i Bergen om å ikke kjøpe fallunderlag av plast til skoler, barnehager og lekeplasser har medført nye problemstillinger som byrådet nå følger opp.

Les også: Mer miljøvennlige sjøkabler

I møtet 25. september 2019 fattet bystyret blant annet følgende vedtak:

"Bergen kommune skal fra dags dato ikke kjøpe inn noe fallunderlag av plast til skoler, barnehager og lekeplasser, og byrådet skal legge fram en plan for fjerning av eksisterende plastdekker".

Vedtaket har blant annet ført til usikkerhet rundt gjennomføringen av vedtatte prosjekter. Byrådet ber derfor om at vedtaket oppheves slik at en kan komme tilbake med en ny sak om fallunderlag til bystyret.

Det er i dag hovedsakelig syntetisk gummi, og ikke plast, som brukes som fallunderlag i Bergen kommune. Saken “Smartere plastbruk i Bergen kommune” inneholdt ikke definisjoner på forskjellene mellom plast og gummi. Materialene har imidlertid en del til felles, blant annet er begge kilder til mikroplast. Byrådet mener derfor at fallunderlagene kommunen i dag bruker omfattes av bystyrets vedtak.

Les også: Grønt Punkt kritisk til lilla poser

Byrådet vil bygge nye og ruste opp eksisterende lekeplasser i alle bydeler, og etablere en stor lekeplass i Bergen sentrum. Byrådet ønsker at disse skal ha god miljøkvalitet og være av god funksjonalitet som innbyr til lek. Byrådet ønsker også å arbeide for å fase ut bruken av gummigranulat på lekeplasser. Per i dag er det dessverre ikke funksjonelle fallunderlag uten gummi som fullt ut kan erstatte dagens praksis. Byrådet vil levere en utdypende utredning til bystyret om alternativer som kan tilfredsstille både kvalitetskrav og krav i lovverket.

Selv om det i dag ikke finnes alternativer som kan tas i bruk overalt og umiddelbart, er det mulig å minimere ulempene ved bruken av gummi som fallunderlag. Byrådet vil for det første innarbeide gode rutiner slik at gummi og plast bare blir brukt der det trengs, og at eventuell avrenning av mikroplast reduseres til et minimum.

Videre ønsker byrådet at alternativer til fallunderlag av plast og gummi skal vurderes i all prosjektering og rehabilitering av lekeplasser som omfattes av denne saken.

Byrådet presiserer at Bergen kommune skal bruke sine innkjøpsprosesser til å etterspørre produkter med høy miljøkvalitet og god funksjonalitet.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

 

Kilde: Bergenkommune

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.22