23948sdkhjf

Fikk støtte til to nullutslippsprosjekter for maritim transport

Hyon AS har sammen med partnere blitt tildelt tilskudd under PILOT-E-ordningen for utvikling og realisering av to maritime prosjekter; en høyhastighetsferge og et fraktefartøy for nærtrafikk. Begge prosjektene skal baseres på nullutslippsfremdrift via brenselceller og hydrogen.

Hyon AS, med hovedkontor i Oslo, er et JV-selskap etablert i 2017 av Nel ASA, Hexagon Composites ASA og svenske PowerCell Sweden AB. Samarbeidsselskapets formål er å få implementert brenselcelleteknologi i skipsfarten basert på kostnadseffektive hydrogenløsninger.

PILOT-E-ordningen gir finansiering til norsk næringsliv og har blitt lansert som et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Hyons prosjekter som har fått støtte er:

Prosjekt ZEFF - Zero Emission Fast Ferry

Fartøyet skal bruke foiler som løfter det opp av vannet. Det skal ha cruisefart mellom 25 og 45 knop. Fartøyet vil operere uten utslipp av CO2, NOx, SOx eller partikler. Fremdriftskraften vil bli produsert av brenselceller drevet av hydrogen og batterier. Fartøyet vil ha omtrent 45 prosent mindre energiforbruk enn dagens fartøyer per passasjer/km, og vil ble designet med varierende størrelse og kapasitet, fra 100 til 300 passasjerer.

 Prosjekt SeaShuttle - Nullutslipps kystfrakt med automatisert lasthåndtering

Prosjektmålet er å utvikle og realisere lønnsom, utslippsfri containertransport over korte sjøstrekninger, basert på hydrogen og brenselceller for fremdriftskraft. Målet er å flytte frakt fra vei til sjø og skal inkludere autonom lasthåndtering for å oppnå kostnadseffektivitet.

– Tildelingen av midler viser at Hyon og eierbedriftene har teknologi og kompetanse som er attraktiv for det maritime markedet. Shippingindustrien er i ferd med å sette fart i det å drifte grønne løsninger, bl.a. utløst av PILOT-E-ordningen, sier Tomas Tronstad, adm. direktør i Hyon.

Endelig avtale for tildeling av midler vil bli inngått tidlig 2019, med prosjektstart umiddelbart etterpå. I prosjektene skal Hyon benytte PowerCell som leverandør av brenselceller, Hexagon Composites som leverandør av lagringstanker i kompositt for hydrogen og Nel som leverandør av løsningene på land for hydrogenproduksjon og fyllingssystemer.

Tidligere i år ble Hyon AS det første selskapet som mottok prinsippgodkjenning fra DNV GL for selskapets modulbaserte brenselcelleløsninger.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.391