23948sdkhjf

Engangsplast: En politisk eller miljømessig vurdert beslutning?

EuPC, som er den europeiske bransjeorganisasjonen for plastbearbeiderne, uttrykker bekymring knyttet til utviklingen i EUs direktivforslag om engangsplast. EuPC mener den utvikler seg i en særdeles bekymringsfull hastighet og er en fare for tusenvis av arbeidsplasser. EU-parlamentets medlemmer og Rådet blir nemlig nødt til å gjøre seg opp en mening i løpet av veldig kort tid. Det avviker fra vanlig praksis og ønsket om konsensus.

Forslaget til et direktiv for å få ned bruken av engangsplast er allerede blitt kritisert av EU-kommisjonens for en del mindre bra vurderinger og for mangel på livssyklusanalyser (LCA). EuPC mener at vi nå at vi står i fare for å få en rekke forhastede skritt i EU-lovgivningen. Man kan sette store spørsmålstegn ved om politikerne som skal bestemme lovverket får tid til å danne seg sine egne meninger.

– Den urimelige hastigheten i denne prosessen ser ut til å være drevet av at det snart er valg av nye EU-delegater. Hastigheten gjør at man ikke bygger sin fakta på vitenskapelige vurderinger av hverken konsekvensene eller miljøskadene, skriver EuPC i en pressemelding.

EU-kommisjonen presenterte tidligere i år en europastrategi for plast som fokuserte på behovet for vitenskapelig å vurdere de beste miljøløsningene, sørge for sirkulære løsninger og øke separat innsamling og gjenvinning av plastfraksjoner.

Bare noen måneder senere, kommer så dette forslaget som det ble stemt over 24. oktober og der det kreves reduksjoner og forbud. Forslaget vil redusere volumet av gode plastfraksjoner til gjenvinning og svekke tilgjengeligheten av visse emballasjetyper. Dette skjer i en tid da det nylig reviderte avfallsdirektivet for Europa ennå ikke har fått tid til å bli fullt implementert.

Europeiske plastbearbeideres organisasjon er redd for at en lang rekke engangsemballasjer, som beviselig garanterer helse, hygiene og sikker bruk, vil bli diskriminert for påståtte bedre miljøløsninger, for eksempel papirkopper med plastbelegg. Fra et LCA-synspunkt gir ikke papirkopper med plastbelegg bedre resultater enn fra en plastkopp. De gir også en langt dårligere mulighet til gjenvinning.

Den nye og pressede tidsplanen gjør at diskusjoner og avstemningen i Europa-parlamentet og i medlemslandene nærmest blir gjort til en ekstrem situasjon som reduserer mulighetene til dypere forståelse av konsekvensene av vedtaket 24. oktober.

EuPC oppfordrer medlemmene av Europaparlamentet og representanter fra medlemsstatene som sitter i EU-rådet til å ta seg tid til å forstå de virkelige konsekvensene av forslaget. De ønskede og påståtte miljøfordelene i forslaget er langt fra absolutte. Nå risikerer lovforslaget å ødelegge arbeidsplasser i hele Europa for mange små og mellomstore bedrifter.

Kilde: EuPC

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125