23948sdkhjf

Forbud mot ftalater

Norge har siden 1999 hatt forbud mot stoffgruppen ftalater i leker og produkter til barn under tre år. Midt i desember meldte SFT at fra 1. januar 2007 forbys i tillegg de tre skadeligste ftalatene i alle leker som er beregnet for barn helt opp til 14 år.
I en pressemelding datert 15. desember 2006 minner SFT om at ftalater blir produsert i store mengder. De brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC. Myk PVC-plast benyttes til en rekke produkter, for eksempel regntøy og leker. Gruppen ftalater består av mange forskjellige stoffer. Enkelte av stoffene er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Myke plastleker med høyt innhold av ftalater kan bidra til at spesielt barn eksponeres for de skadelige stoffene når de suger og tygger på lekene.
Forbud i leker for mindreårige. Etter dagens, norske regelverk er det forbudt å produsere, omsette, importere eller eksportere leketøy eller deler av leketøy som markedsføres til barn under 36 måneder eller som forventes anvendt som leketøy av barn i denne aldersgruppen, og som er tilsatt ftalater. Det gjelder også for sped- og småbarnsprodukter som er konstruert eller bestemt for slike formål at det er påregnelig at barn under tre år vil suge eller tygge på dem.
Utvidet forbud fra 2007. EU har fastsatt et direktiv som forbyr de tre skadeligste ftalatene i alle leker som er beregnet for barn opp til 14 år. Tre andre ftalater hvor det er indikasjoner på at de kan være reproduksjonsskadelige, skal forbys i leker og småbarnsprodukter som det er påregnelig at de vil kunne tygge og bite på. EU vil innføre det nye regelverket fra 16. januar 2007. Forbudet vil imidlertid tre i kraft i Norge allerede fra 1. januar 2007. Det nye forbudet gjelder dersom konsentrasjonen av ftalatene i den eller de delene av produktet som er myknet, er over 0,1 vektprosent.
Forbud mot salg fra detaljhandel. Leketøysbransjen har ønsket en overgangsperiode for å få selge allerede importerte leker i 18 måneder etter at forbudet trer i kraft 1. januar 2007. SFT forslo ovenfor Miljøverndepartementet at disse produktene kunne selges fra detaljhandel fram til 1. april 2007. Miljøverndepartementet har imidlertid vedtatt at detaljhandelen ikke får en overgangsordning for å omsette leker med ftalater etter at forbudet trer i kraft. SFT vil følge opp med kontroller av detaljhandelen og sørge for at eventuelle ulovlige produkter fjernes fra hyllene.
Overgangsordninger i EU. Det vil være ulike ordninger i EU-landene når det gjelder salg fra detaljhandel. Noen land vil la detaljhandelen selge ut alt som er lovlig importert, andre land vil ha ulike overgangsordninger og noen vil ha et utsatt forbud for detaljhandelen. Sverige vil tillate salg fra detaljhandelen så sant produktene er importert før 16. januar 2007, men det vil være aktuelt å slå ned på salg av enkelte produkter som vil kunne medføre spesiell helserisiko. Danmark har vedtatt en overgangsordning til 16. april 2007.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078