23948sdkhjf

SFT foreslår miljøgiftforbud i forbrukerprodukter

| Av Ragnar Brekke | Tips redaksjonen om en historie

SFT meldte 28.12.06 at institusjonen foreslår et generelt forbud mot 21 miljøgifter i forbrukerprodukter. Forslaget omfatter ulike produkter av plast, byggevarer, tekstil, maling og lakk, men ikke produkter som bare benyttes til industriell bruk.


SFTs forslag omfatter 10 stoffer som ikke tidligere er regulert på produktområdet: mellomkjedede klorparafiner (MCCP) bisfenol A muskxylen muskketon triklosan de perfluorerte stoffene PFOS og PFOA de bromerte flammehemmerne deka-BDE, HBCDD og TBBPA På oppdrag fra Miljøverndepartementet har SFT utredet utformingen av et eventuelt generelt forbud mot bruk av miljøgifter i produkter rettet mot private forbrukere, konsekvenser av forbudet og behovet for unntak.
Alternativer. Et forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter vil være et viktig bidrag både for å begrense skadelige helse- og miljøvirkninger fra produkter og for å forhindre spredning til miljøet. SFTs konsekvensvurderinger viser at det finnes alternativer på de fleste områdene som blir regulert. Områder der det ikke finnes alternativer, er foreslått unntatt fra forbudet. Vitenskapelig dokumentert. SFT foreslår at forbudet omfatter produksjon, import, eksport og omsetning av forbrukerprodukter som inneholder ett eller flere av de 21 stoffene, når innholdet av stoffet i produktets homogene enkeltdeler er høyere eller lik fastsatte grenseverdier. De 21 stoffene er valgt ut på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap om forekomst i produkter. SFT har avklart forslaget med andre statlige myndigheter for å unngå at forbudet ikke kommer i konflikt med deres regelverk.
Tidligere forbud videreføres. SFT foreslår videre å utvide reguleringen av 11 stoffer: mykneren DEHP de tinnorganiske forbindelsene TBT og TFT pentaklorfenol de utvalgte tensidene DTDMAC, DODMAC/DSDMAC og DHTDMAC de fire tungmetallene bly, kadmium, kvikksølv, arsen og deres forbindelser I tillegg til de 21 stoffene som foreslås omfattet av forbudet, er det en del stoffer som allerede er totalforbudt i Norge. Dette gjelder blant annet kortkjedete klorparafiner og de bromerte flammehemmerne penta-BDE og okta-BDE.
Unntak. EUs regelverk på produktområdet er bindende for Norge gjennom EØS-samarbeidet. Dette regelverket er for en stor del totalharmonisert, noe som innebærer at Norge i utgangspunktet ikke kan stille strengere nasjonale krav. SFT foreslår derfor unntak der det er nødvendig av hensyn til EUs regelverk, for eksempel for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). SFTs forslag innebærer likevel at enkelte forbrukerprodukter vil forbys i Norge, selv om de er tillatt i andre EU/EØS-land. Forbudsforslaget skal sendes på høring til berørte parter og EU.
Forsvarlig håndtering. Flere av produktene som foreslås forbudt, er farlig avfall når de kasseres. Farlig avfall på avveie er en viktig kilde til utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig at avfallet samles inn og håndteres på en forsvarlig måte. Forbud vil derfor på lang sikt føre til at mengden farlig avfall går ned.
Hold deg oppdatert med PlastForum NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

700 km fiberkabel skal produseres i Norge

Gode tall fra Tomra

Fant plastbiter i fjæra fem år etter utslipp

Norge og India skal jobbe mot plastforurensing

Grilstad erstatter 150 tonn ny plast med resirkulert

EU sier nei til plastgjenvinning

Nyhetsbrev

Rekordmange kildesorterer plastemballasjen sin

Planlegger karbonfiberfabrikk i Sverige

Omdirigerer produksjonen fra Kina til Europa

Strekkdybde på 120 mm

Biobasert og biologisk nedbrytbart

Forsker på vektløse solceller

Bergensfirma kjøper opp Hallmaker Group AS

Fjerner plastvinduer

Svakere resultat fra Hexagon

Ukas vits: Damesko

De minste plastpartiklene er mest skadelige

SE VIDEO: Logistikk-investering for fremtiden

Nestlé med krafttak mot plastavfall

Coca-Cola ber folk pante flaskene sine

Vil ha fossilfrie løsninger for plast i bygg

Plastpose vil koste sju kroner i Sverige

Ukas vits: Krypende bukse

Rensetiltak fjerner mikroplast fra veivann

PVC-resirkulering truet?

Ukens vits: Glassmesteren

Forskning: Slik blir plast sirkulært og ressurseffektiv

Lanserer nytt IP-kamera

Ukens vits: Hevn

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Hi #measuringhero

Når skiftet du bremsevæske sist?

WITTMANN och FarragTech nu under ett tak

Ansatt i 40 (!) år

Podkast: Plastkrisen er din skyld

Kurs og messer med Engel 2020

Visste du at...

Nytt stål for industrielle applikasjoner

Podkast: Hvordan skal vi få has på plastberget?

RobotNorge lanserer ny og modernisert nettside

ISO 17025 - Akkreditert testing av beskyttende belegg

100% vegetabilske produkter

ZEISS QUIZ - Test om du er en #measuringhero!

Black Week: Salg av kapprester!

Future Materials Catapult Center

Invitatasjon til ZEISS Webinar - 4. desember 2019

LL-Hvit gjengepasta

Verdensledende innen komposittdesign

Termoplast

Ny sveisemaskin fra Leister

ZEISS Quiz - Test om du er en #measuringhero!

RobotNorge inngår storkontrakt med nabobedriften Q-Meieriene

Møt ePlast på OTD 2019

ePlast har PEEK på lager

PTFE/TEFLON på lager i Norge

Send til en kollega

0.094