23948sdkhjf

Bayer tar klimagrep

Med sitt eget CO2-program, ”Bayer Climate Program”, der det loves opptil 25% lavere CO2-utslipp per tonn produsert produkt, setter den tyske kjemigiganten Bayer klimautslippene høyt opp på agendaen i sin egen virksomhet.

Programmet ble lansert på en pressekonferanse i Leverkusen mandag 19. november. Innsparingen per tonn produkt er størst for plast, der produksjonsvolumene også er størst, med 25%, mens innen plantevernmidler og medisin er innsparingen på henholdsvis 15 og 5%. Ny teknologi på et par kjerneprosesser, som klorelektrolyse og fremstilling av PUR-råstoffet TDI-isocyanat, gir størst bidrag.
Satser åtte milliarder De kommende tre årene skal Bayer bruke omkring åtte milliarder kroner på forskning og utvikling for å hjelpe klimaet. Dette lovet styreformann Werner Winning under lanseringen. I tillegg vil alle ansatte være med i en stor bevisstgjøringsprosess, både på jobben og i det private. Tanken er at de mange små skritt skal bidra til å få ned utslippene.
I løpet av fem år skal utslippene fra egne biler senkes med 20%, blant annet med mer bruk av naturgass. Ved å bruke slike tiltak på seg selv og i egen virksomhet med 100.000 ansatte verden over vil selskapet bidra til å få ned utslippene. I tillegg la ikke Wenning skjul på at han tror eksempelets makt kan ha sin betydning. Han rettet samtidig en sterk oppfordring til politikerne om å sørge for effektive, globale tiltak der viktige land som USA, Kina og India også er med.
I tre retninger Programmet dreier seg om en pakke av ulike tiltak for å få ned utslippene. Dels via bruken av deres produkter, dels som mer energieffektiv produksjon og dels som følge av mindre jobbrelatert reising i kombinasjon med utstrakt bruk av datakonferanser og lignende.
På byggområdet dreier det seg om å bruke mulighetene for god isolasjon (med PUR naturligvis) for å beskytte spesielt kontorbygg mot både varme og kulde, alt etter behovet, såkalt ”EcoCommercial Building”. For å vise at dette går an i praksis, har Bayer plukket ut ett av sine egne, allerede planlagte byggeprosjekter, et kontorbygg i India, der man nå vil vise at går an å lage et nullutslipps-bygg med eksisterende teknologi.
Solceller på taket, vinduer som holder sollyset ute og passiv lagring av energi i konstruksjonen for å jevne ut temperaturforskjeller i løpet av døgnet skal bidra til å senke elektrisitetsbehovet med 70% i forhold til det som er vanlig i India. Bygget skal stå ferdig om et års tid. Bayer har regnet ut at kontorbygg sør for 55. breddegrad kan ha nullutslipp, basert på bruk av solenergien.
På våre breddegrader er det ikke like enkelt, men bruk av vindkraft ble antydet som en god mulighet for å få til det samme, ble det antydet under presentasjonen i Leverkusen. Skumplast gir et stort energibidrag; opptil 70 ganger mer energi kan spares under bruk enn det som skal til for å produsere den, etter Bayers beregninger.
Klimasjekk Ved hjelp av en egen metodikk, ”Bayer Climate Check”, skal produksjonsprosesser kunne gjøres mer energieffektive. Dette er basert på en holistisk tilnærmingsmetode, altså en utvidelse av tradisjonelle livssyklusanalyser som gjerne tar for seg hvert enkelt produkt, til i høyere grad å se på hele anlegg, med råstoff- og energitilførsler, logistikk og gjenvinning.
Et hundretall av konsernets egne anlegg skal underkastes analysen og dette ventes å gi 5% lavere utslipp fra allerede meget energieffektive anlegg. I perioden 1990 til 2006 senket nemlig Bayer sine utslipp med 36%.
Bedre utnyttelse av klodens begrensede dyrkningsarealer via effektiv bruk av plantevernmidler og utvikling av vekster som er egnet for biodiesel, men der dyrkningen kan skje på arealer som ikke egnet for matvaredyrking, er andre felter man hos Bayer tror det kan være mye å hente når det gjelder utslippsforbedringer fremover.
Av Ragnar Brekke ragnar@addmedia.no
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078