23948sdkhjf

Økt satsing på kjemisk arbeidsmiljø

EXPO, databasen for kjemisk eksponering i arbeidslivet, blir nå den nasjonale eksponeringsdatabasen. – Å få en bedre oversikt over kjemikaliebruken i arbeidslivet vil være et viktig bidrag til å forebygge sykdom og helseskader, sier statsråd Dag Terje Andersen.
Myndighetene har nå satt av 4,2 millioner kroner til dette prosjektet. Gjennom et mer effektivt innrapporteringssystem, en mer effektiv innsamling og systematisering av opplysninger om kjemikaliebruk i norsk arbeidsliv og en økt bruk av eksponeringsdatabasen EXPO kan det kjemiske arbeidsmiljøet forbedres, melder STAMI.
I første omgang skal det utvikles dataløsninger og iverksettes pilotprosjekter i flere bransjer, med sikte på å utvikle et hensiktsmessig elektronisk innrapporteringssystem. Etter pilotperioden skal alle data fra eksponeringsmålinger i norske virksomheter innrapporteres og systematiseres i eksponeringsdatabasen.

– Vi vil umiddelbart sette ned en prosjektgruppe bestående av STAMI, Arbeidstilsynet og petroleumstilsynet som skal jobbe videre med dette i nær dialog med bransjer og partene i arbeidslivet, sier forskningsdirektør Pål Molander ved STAMI.

Han sier videre at vi allerede har kommet langt i utvelgelsen av aktuelle bransjer som skal inngå i pilotprosjektene, hvor både oljebransjen og aluminiumsindustrien har stilt seg positive til å delta. Det skal i tillegg suppleres med to mindre bransjer som fortrinnsvis skal bestå av små- og mellomstore bedrifter, for å dekke opp bedre bredden i arbeidslivet.

Databasen vil også utgjøre en viktig kunnskapskilde for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Det nye systemet vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidsmiljømyndighetenes tilsynsarbeid, og for det forebyggende arbeidet som virksomhetene og partene i arbeidslivet gjør på dette feltet.
Statens arbeidsmiljøinstitutt og NOA vil bidra til å gjøre denne kunnskapen både kjent og mulig å utnytte.
(STAMI)
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078