23948sdkhjf

Fremtiden er hybrid

Plast vil inngå i en stadig større del av produktene vi omgir oss med. 4. november ble det holdt dagsseminar i Oslo hvor temaet var konstruksjon og design med plast, herunder om hvordan det kan oppnås kostnads- og miljøbesparelser ved å tenke nytt.

Noe over 50 personer hadde funnet veien til seminaret; flest industridesignere og designstudenter, men også en del industrirepresentanter. Foredragene ble holdt av materialprodusenten DuPont og distributøren Distrupol Nordic som presenterte en lang rekke plastmaterialer for de forskjelligste formål, fra sterk kulde til krevende varme miljøer, under påvirkning av drivstoff, kjemikalier etc.
Innovasjon Norge og Norsk Designråd presenterte programmer for prosjektstøtte og rådgivningstjeneste/designhjelp for den som vil i gang. De jordnære og mer praktiske eksemplene knyttet til kostnadsbesparende produksjon og endrede måter å tenke på ble gitt av 2025Design, Plasto AS og HV Plast AS.
Billigere og bedre fremstilling for mange produkter er mulig dersom industridesignere, utviklingsavdelinger, konstruktører og produktutviklere hadde tenkt i nye baner. Design 2025 presenterte sin strategi der det søkes å utvikle best mulige produkter og design gjennom å kombinere kommersielle og miljømessige verdier med mindre materialmengder.
Selskapet jobber med «Vugge til vugge»-design dvs. at produkter laget for én type oppgave, kan brukes om igjen i helt andre typer produkter. Kontorstolen fra HÅG, basert i stor grad på plast fra brukte bruskorker, er et godt eksempel på filosofien.
Representantene fra både Plasto AS og HV Plast AS ga eksempler på produkter som tidligere var i metall, nå ble fremstilt helt eller delvis i plast, med store kostnadsbesparelser. Plasto ga eksempler på alt fra koblinger i bremsesystemer i biler, via systemer for økt veisikkerhet til oppdrettskasser for sjødyr. Mange i salen nikket også gjenkjennende til fotskammelen til Ekornes, der den store overdelen nå sprøytestøpes i plast, og sammenstilles umiddelbart. Store montasjekostnader er eliminert.
Tilsvarende for HV Plast AS som brukte de nye varmtvannsberederne til Oso Hotwater som eksempel på nytt tankesett i en bedrift som alltid hadde tenkt metall. Resultat: Lavere vekt, god design, forbedret konkurranseevne og et formidabelt salg!
Budskapet fra seminaret må ut til flest mulige mekaniske bedrifter og til næringslivet generelt, til industridesignere etc. Derfor må det gjentas samtidig som det aldri må bli noen forherligelse av plastmaterialer som universalt tryllemiddel. Vi skal bruke plast der plast er best, gjerne også sammen med andre materialer; i hybride løsninger.
Seminaret, som ble holdt i DogA, Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo ga mange eksempler på plast som erstatningsmaterialer, på hvordan endret tankesett har gitt ny design, mindre materialbruk og forenklet fremstilling, herunder salgssuksesser og god økonomi. Egentlig noe alle ønsker seg!
Foredragene ligger under Fremtidens produkter på www.plastforum.no
Tekst og foto: Asle Isaksen, asle@askmedia.no
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063