23948sdkhjf

Krisepakke med skattelette

Skattelette, hybridkapital og høyere avskrivingssatser, er blant NHOs virkemidler for få norsk økonomi i gang igjen.

Tekst: Dordi Digre
NHO la tirsdag fram det de mener er nødvendige tiltak for å få Norge ut av lavkonjunkturen, med en sunn økonomi. Da er ikke økte offentlige investeringer ene og alene nøkkelen til suksess, mener administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr.
– Vi tror det er riktig å stimulere næringslivet, og ikke at offentlige investeringer skal få oss ut av krisen. Gjør vi det vil økonomien være dårligere stilt når krisen er over.
Skattelette og høyere avskrivingssatser er veien å gå, forklarte næringspolitisk direktør, Petter Haas Brubakk, til pressen.
– Skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres fra dagens 28 prosent til 26, noe som vil gi et inntektstap til staten på ca 11,6 milliarder kroner. Alle andre innfører skattelette, og hittil er den norske regjeringen den eneste som har svart på krisen med skatteøkning i visse tilfeller. Vårt konkurranseutsatte næringsliv har høyere lønnskostnader enn noen annet land, vi må derfor bidra til å senke bedriftenes kostnader når vi kommer ut av krisen. Vi må gi inntrykk av at det verdt å investere i Norge, også når ting har normalisert seg, uttalte han under pressekonferansen i NHOs nyrehabiliterte hovedkvarter i Oslo.
Skattelette og lavere rente vil gi økt forbruk, og med forslaget om å gi fradrag for bruk av håndverkertjenester til oppussing av eget hjem, vil også det private renoveringsmarkedet komme på fote igjen.
Økt avskriving Avskrivingssatsen må økes fra 20 til 30 prosent. En lovendring om at stort produksjonsmaskineri kan føres under maskiner og ikke bygg og anlegg, vil også gi høyere avskrivingssatser. – Det vil gi et kraftig signal til konkurranseutsatt næring om at de fortsatt bør investere i Norge, mener Brubakk Det må også legges til rette for at bedriftene kan drive med forskning og utvikling også i 2009. Det må settes inn bedriftsnære tiltak for å holde FoU-innsatsen oppe. Hvis ikke kan den falle dramatisk, tror direktøren.
Lavere investeringer Nye tall viser at norske bedrifter har problemer med nye investeringer i året som kommer. I NHOs undersøkelse svarer over 50 prosent at de blir færre investeringer i 2009, opplyste Bergesen. Verkstedindustrien melder om en kraftig forverring bare siden oktober/november, og også bygg og anlegg går kraftig tilbake. Tre av fire bedrifter i byggebransjen sier de vi nedbemanne i kommende kvartal, mens 70 prosent i industrien sier det samme. 68 prosent i bygg og anlegg har også fått kansellert kontrakter den siste måneden.
– Vi har et enormt etterslep når det gjelder offentlige investeringer, både på bygg og samferdsel. Det er det god anledning til å ta igjen nå, men situasjonen må vurderes nøye etter hvert som veien gås. Prosjektene må være klare for igangsettelse ved behov, men det må ikke settes i gang for mye i offentlig regi, advarte Brubakk.
Hybridkapital For å hindre at levedyktige bedrifter går under som følge av manglende kredittilgang, vil NHO at staten skal gå inn med såkalt hybridkapital. Kanskje er det ikke bare kredittørke, men også et problem med bankenes soliditet, tror Bergesen.
– Det vil si at bankene får inn egenkapital, ikke som eierkapital fra staten, men for eksempel som ansvarlige lån. Egenkapitalen i bankene må styrkes, de har et soliditetsproblem. Det ligger en god del tap i porteføljen som vil komme, derfor må det tilføres egenkapital. Hjelpen må komme fra det offentlige apparatet.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.37