23948sdkhjf

Krisepakke med 20 milliarder kroner ekstra

Regjeringens forslag til krisepakke ble lagt frem i Stortinget 26. januar. Totalt er pakken på 20 milliarder kroner. Næringslivet får blant annet skatteordninger med en ramme på 3,3 milliarder kroner, og lettelser i lønnsutbetalinger til permitterte ansatte.

Skattelettelsen innebærer at bedrifter som sliter skal kunne tilbakeføre underskudd i 2009 og 2010 mot overskudd i 2007 og 2008. Det er satt et tak på 5 millioner kroner per bedrift. Den totale rammen er på 3,3milliarder kroner.
Lønnsplikten for permitterte ansatte reduseres fra ti til fem dager. De ansattes rett til dagpenger under permisjon økes fra 30 til 42 dager.
Tilskuddene til næringsrettet forskning økes med 165 millioner kroner: 75 millioner kroner ekstra til Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). Ordningen med næringsdoktorgrader (ph.d.) får 25 millioner kroner ekstra. Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) i Innovasjon Norges økes til 65 millioner kroner.
Innovasjon Norge får også økte låne- og garantirammer med 880 millioner kroner, og 470 millioner kroner i økte tilskudd. Av disse er 150 millioner satt av til stipend for nyetableringer. Det statlige forvaltningsselskapet Argentum får 2 milliarder kroner i egenkapital.
- Målet er at Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet, sa Kristin Halvorsen.
– Det er en del her som er direkte svar på hva Norsk Industri har krevd av Regjeringen, men Regjeringen har ikke tatt godt nok i, sier Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri. – Særlig er det skuffende at Regjeringen ikke går inn for økte avskrivingssatser, som betyr at de ikke vil styrke industriens modernisering, investeringsvilje og soliditet i et svært vanskelig år. Økte avskrivingssatser ville dessuten ha utløst industri-investeringer på 30 milliarder kroner, noe som i høy grad kunne ha bidratt også sysselsettingsmessig i en vanskelig tid. Det gjenstår ellers tiltak for å få fart på bankenes utlånslyst.
Flere av tiltakene går i riktig retning, men er for svake, mener Lier-Hansen: Norsk Industri forventer at dette kun er første tiltakspakke, og at Regjeringen må komme med ytterligere tiltak i løpet av våren. På skattesaken vil vi arbeide den nærmeste uken for justeringer i Regjeringens forslag til begrensning, sier han.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.068