23948sdkhjf

STATSBUDSJETTET 2010 truer industrien og eksporten

Organisasjonen Norsk Industri er forferdet over deler av statsbudsjettet for neste år. – Inntil framleggelsen av årets statsbudsjett, trodde Norsk Industri at Regjeringen delte vår oppfatning om at krisen for industrien og eksportbedriftene ikke er over. Nå ser vi noe annet, fastslår Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.
Og han fortsetter: – Riktignok er det betydelige mengder retorisk sympati å registrere fra Regjeringen, men i handling gjør Regjeringen vondt verre for eksportbedriftene. Forslaget om å reversere den midlertidige økte avskrivingssatsen for maskiner (fra 30 prosent til 20 prosent), vil bety at industrien i 2011 må betale 2,5 milliarder kroner mer i skatt, sier Stein Lier-Hansen.

Vondt verre
Enda verre er det at Regjeringen i statsbudsjettet argumenterer for at avskrivingssatsen egentlig burde vært så lav som 15 %. Dette er oppsiktsvekkende og et helt galt signal, dersom man ønsker at industrien skal videreutvikle seg i Norge. Ikke minst fordi samtlige av de land som norsk industri konkurrerer med, opererer med satser på 25 til 30 prosent. Både i forhold til eksportbedriftenes framtidige konkurranseevne og økte investeringer i fremtidsrettet miljøteknologi bør Stortinget innse at vi må ha samme satser for avskrivning som andre moderne industriland. Norsk Industri etterlyser dessuten en begrunnelse i det åpne rom for hvordan Regjeringen kan mene at en sats på 15 prosent er «antatt faktisk økonomisk verdifall».

Kutt i nødvendige tiltak for industrien
Regjeringens verbale bekymring for industrien, fører til mer oljepengebruk til nær sagt ethvert godt formål. Samtidig ser vi at en av de viktigste ordninger som var ment å skulle hjelpe hardt pressede og kriserammede industribedrifter, kuttes – Det henger ikke på greip, og dette er vi nødt til å få en grunnleggende debatt om, både med regjeringspartiene og i Stortinget. Det handler om et stort antall arbeidsplasser i eksportindustrien, sier Stein Lier-Hansen.
– Hvis Regjeringen ikke har forstått det, er det alvorlig. Hvis Regjeringen har forstått det – og likevel ikke leverer et løsningsorientert budsjett – er det et skremmende signal til landets industriarbeidere. Vi frykter at statsbudsjettet vil gjøre jobben vanskeligere for Norges Bank i månedene framover. Eksportindustrien sliter allerede med en kronekurs som er for sterk og med et kostnadsnivå som er skyhøyt over konkurrentlandenes. Vi hadde forventet vesentlig mer fra Regjeringen, som i Soria Moria II understreket hvor viktig konkurranseutsatt sektor er for verdiskaping og velferd, sier Stein Lier-Hansen i sine første kommentarer til statsbudsjettet for 2010. (Kilde: norskindustri.no)
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093