23948sdkhjf

Slutt på rømt oppdrettsfisk?

– Vi har tatt miljøutfordringen til oppdrettsnæringa på alvor, og har konstruert et overvåkingssystem som kan gi rømningssikre oppdrettsmerder, sier oppfinneren Åge Skagen i Skagen Engineering.
Fiskeoppdrett er blitt en stor industri i Norge. Næringen er også blitt en meget betydelig avtaker av løsninger fra norsk plast- og komposittindustri – og trolig med mye mer å gå på. Foredrag om mulighetene innen oppdrettsnæringen gis på Polymerdagene 2010, som avholdes i Fredrikstad denne uken. Nevnes skal også diskusjonene omkring miljøutfordringene knyttet til rømming, til fiskevelferd, lakselus etc. Forureningsproblematikk fra fôr, ekskrementer og fra medisinering inngår også i den debatten der lukkede anlegg dessuten hører hjemme. Men nå gjelder det først og fremst Skagen Engineerings løsning:
Gir full kontroll Skagen Engineerings nyutviklede og patentsøkte overvåkingssystem skal kunne bidra til å få kontroll på rømning fra oppdrettsmerdene. Systemet ”skanner” systematisk hele oppdrettsnota, på jakt etter skader og rifter. Skader i oppdrettsnøtene kan dermed oppdages på et så tidlig tidspunkt, at det ikke er noen fare for rømming. Systemet bruker avansert kamerastyring, noe som muliggjør at kameraene systematisk kan følge notveggen i horisontale og/eller vertikale baner igjennom hele nota, på søk etter skader. Skagen Engineering har også utviklet et miljøvennlig system som kan forhindre fôr-svinn og fôr-knus ute i oppdrettsmerdene. Systemet kan også egne seg i værharde strøk, og kan fjernstyres fra land.
Fjernstyrt fôrspredersystem I vind og strømrike farvann kan denne fjernstyres motstrøms, til man finner den optimale fôringsposisjonen. Fisken rekker da å spise opp fôret før strømmen ellers lett har kunnet tatt deler av fôret og ført det ut av nota. Kameraene følger fôringsprosessen nøye, og vil kunne bidra til å finne den optimale plasseringen av fôr- spreder. Dette systemet vil dermed kunne gi en meget presis og kontrollerbar fôring. Systemet åpner også for fjernstyrt fôring etter overflatefôrings-prinsippet. Samt at det kan overflødiggjøre manuelt arbeid, så som handfôring av nylig utsatt småfisk, som ofte står langs notveggen den første tiden etter utsett. Den fjernstyrte fôrsprederen kan nå posisjoneres dit hvor fisken til enhver tid står, og fôre den derifra. Systemet kan også bidra til å hindre spredning av lus . I tillegg har Skagen utviklet et miljøvennlig vaskesystem for rengjøring av sider og bunner i oppdrettsnøter som står i sjøen, uten bruk av ROV. Det fungerer etter samme prinsipp som for overvåkingssystemet og kan gi mindre stress og økt fiskevelferd. Alle prosesser i Skagens systemer kan dokumenteres gjennom lagring av data, noe som er nyttig dokumentasjon ved rømming, forsikringssaker, internkontroll, offentlige myndigheter mv.
Søker investorer Skagen Engineering er forøvrig på utkikk etter mulige investorer som vil være med på å løfte deres miljøvennlige konseptet videre, meldes det avslutningsvis fra Åge Skagen. (Kilde: InnoDesign/NTB/Skagen Engineering)
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.204