23948sdkhjf

«Økopopulisme truer plastposen»

Overskriften er ikke Plastforums ord, men det tyske plastindustriforbundet IKs. Men riktig nok. Ordene er kommet etter at miljøpartiet De Grønne i Tyskland helst vil ha plastposen bort, i alle fall ønskes innført en miljøavgift. I Tyskland representerer årsforbruket av plastposer per innbygger det samme som å kjøre en vanlig bil mellom 15- og 20 kilometer i løpet av 12 måneder!
Enten man tilhører den ene eller andre leir, er det viktig å bruke hue. Hva gir miljøgevinst og hva gjør det ikke? Derfor blir en bannlysing av plastposen tilnærmet uinteressant i relatert til utslipp av CO2 fra produksjon og logistikk – som er svært små og vesentlig mindre enn alternativene. Forurensning fra plastposter er i seg selv også forholdsvis liten, mener det tyske plastindustriforbundet, IK. Dersom IK har rett, at plastposen egentlig ikke er noe problem – og det er mange som hevder det; gjenstår bare symbolverdien ved å foreslå et forbud. Egentlig er det en krig mot vår måte å leve på, mot kjøp og kast-samfunnet, som uttrykkes.
IK kaller holdningene som nå fremmes av Miljøpartiet De Grønne som ren og skjær økopopulisme, der havforurensningen brukes som hovedargument. Havforurensning er, som Plastforum har hevdet ved mange anledninger, et kjempeproblem som må løses. Og plastposer utgjør noe av problemet, om ikke i vektprosent. Tilbake til Tyskland; IK mener at De Grønne ikke har tatt innover seg at 20 års innsamling og gjenvinning av plast under rammen av Emballasjedirektivet har gitt en gjenvinnings- og gjenbruksgrad på 97 prosent når det gjelder plastemballasje. Når det gjelder forsøpling av havet er det problemet egentlig lite fra et land som Tyskland der få poser finner veien til havet. Derfor mener IK at uttalelsen fra de Grønne, om et forbud, rett og slett er feil.
I tillegg er det galt det som hevdes at tyske innbyggere bare kaster posene etter bruk. Det motsatte er tilfelle. Over 90 prosent av forbrukerne samle faktisk emballasjen i Gul Pose. Like usanne er de Grønnes påstand om at bæreposer fra fornybare ressurser og som brytes ned i miljøet, eksisterer i tilstrekkelig omfang. IK hevder at plastmaterialer som brytes ned av seg selv på kort tid per dags dato ikke er tilgjengelige i tilstrekkelige volumer og i riktig kvalitet. – Snarere blir disse såkalte biologisk, nedbrytbare bæreposene sortert ut på tyske komposteringsanlegg fordi nedbrytingen går for langsomt. I tillegg er de ikke egnet for gjenvinningsprosesser, hevder IK. – I denne sammenheng burde De Grønne lytte til gode råd og faktiske argumenter og ikke å bygge opp en ideologisk fiende på feil grunnlag, legges det til.
Konvensjonelle plastbæreposer har god score hva gjelder bærekraft og ressursbruk. De består av polyetylen (PE), som i hovedsak lages fra råolje. Statistisk sett; en tysk borger bruker 65 plastbæreposer årlig. De veier i gjennomsnitt 15 gram hver. Til sammen utgjør dette totalt 975 gram PE på årsbasis. Det er omtrent like mye olje som brukes til produksjon av én liter bensin. Med en gjennomsnittlig drivstoff forbruk på 0,75 liter på mila, tilsvarer årsforbruket av plastposer i Tyskland er kjørelengde på 15 kilometer. I året! Hva da med å la bilen stå en dag eller to?
IK bruker ovennevnte som eksempel på at bruk av plastbæreposer i Tyskland har liten effekt på miljøet, også i sammenligning med andre emballasje. Miljøpartiet De Grønnes krav om å innføre en såkalt miljøavgift på 22 prosent for plastbæreposer for å fremme alternative emballasjer er derfor ikke er berettiget.
Løsning: Fra Plastindustriforbundet IKs side avsluttes det med at den robuste og fuktbestandige plastbæreposer laget av PE isteden bør brukes flere ganger. Derfor støtter IK en bedre og klarere merking av bæreposer for å oppmuntre forbrukerne til å bruke posen mange ganger.
Hold Norge rent-konferansen Debatten fortsetter helt sikkert – ikke bare i Tyskland, men også i Norge. Her hjemme får vi helt sikkert en debatt, forhåpentligvis ikke bare om plastposer, når Hold Norge Rent avholder en stor konferanse i Oslo 10. januar 2012. Her blir plastsøppel i havet et sentralt tema. Til denne konferansen har dyktige Emily Robertson, som er ildsjel også i Strandryddedagen, samlet et godt knippe av fagpersoner. Fra Polymerdagene 2011 har hun tatt med seg Bjørn Arild Hoem fra EuPF/EuPC. Videre kommer Eirik Oland fra Grønt Punkt Norge, miljøsjef Roberto Gomez i PlasticsEurope. De tar diskusjonene med folk som Per Erik Schulze fra Norges Naturvernforbund, Nina Jensen fra WWF, Erlend Standal fra Direktoratet for naturforvaltning, Ellen Hambro i Klif og miljøvernminister Erik Solheim. Dessuten medvirker Bernard Merx fra Waste Free Oceans. Han er industrimann og vil komme med forslag som skal gjøre europeiske kyster langt mindre forsøplede innen 2020. Peter Sundt, tidligere sjef i Plastretur, vil lede konferansen, i år som i fjor. Plastforum vil også være tilstede og kan bare anbefale hele Plast-Norge å delta. Slike fora ER viktig for plastens omdømme og framtid – en framtid helst uten pålagte miljøavgifter. De kan nemlig fort komme! Se mer om konferansen på www.holdnorgerent.no
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078