23948sdkhjf

Hexagon Composites deltar i utviklingen av hydrogendrevne biler i USA

Hexagon Composites ASA melder at det amerikanske energidepartementet (DOE) har bevilget mer enn sju millioner USD til teknologiutvikling for lagring av hydrogen til brenselcellebiler. Gjennom datterselskapet Lincoln Composites er man nå med i et treårig prosjekt, der Lincoln spesielt skal forske nærmere på enda smartere lagringssystemer for hydrogen under trykk.
Det treårige, amerikanske prosjektet skal finansiere i alt fire delprosjekter i statene California, Washington og Oregon. Hexagon Composites forretningsområde Lincoln Composites er utnevnt til å delta i ett av dem med mål for å redusere kostnadene relatert til lagringssystemer for hydrogen under trykk. Selskapene i Hexagon Composites er blant de internasjonalt ledende hva gjelder lagringssystemer for gass. Når det gjelder lagring av hydrogen har selskapet utviklet første generasjon komposittbeholdere for slik lagring, og sier i en pressemelding at de er en aktiv pådrivere for å sette føringer for den videre utviklingen av komposittbeholdere for hydrogen.
I prosjektet vil Pacific Northwest National Laboratory, ett av energidepartementets nasjonale laboratorier, i samarbeid med Lincoln Composites, Ford Motor Company, Toray Carbon Fibers America, Inc. og AOC Inc fokusere på å forbedre karbonfiber som materiale samt design og produksjon av komposittbeholdere for oppbevaring av hydrogen. Teknologiutviklingen er forventet å kunne redusere produksjonskostnadene av hydrogenbeholderne med mer enn en tredjedel i forhold til dagens prognoser.
Det amerikanske energidepartementet opplyser at prosjektet skal bidra til å redusere kostnadene og øke ytelsen til lagringssystemer for hydrogen ved å utvikle innovative materialer og avanserte beholdere for effektiv og sikker transport. Disse investeringene er en del av amerikanske myndigheters satsing for å bistå amerikanske bilprodusenter og få flere brenselcellebiler ut på veiene.
Hydrogenbiler er utslippsfrie elbiler som får strøm fra brenselceller matet med hydrogen. Rekkevidden på en hydrogenbil er ca. 400 km, eller tre til fire ganger mer enn dagens elbiler. Med Hexagon Composites' teknologi muliggjøres høyt lagringstrykk (700 bar – og 1050 bar for tilhørende tankfyllestasjoner) med tilsvarende stor lagringskapasitet i bilene uten å redusere bagasjeromplassen. Hydrogen krever høyere lagringstrykk enn andre gasser samtidig som den er krevende med hensyn til materialvalg. Trykk, vekt og behovet for stor lagringskapasitet har gitt utfordringer som krever komposittmaterialer. Haxagon-konsernet ser et stort potensial for hydrogen som energibærer og drivstoff i fremtidens biler. – Bruken av hydrogen under høyt trykk fremstår i dag som den beste og mest kostnadseffektive løsning for å anvende hydrogen som energibærer for kjøretøy, heter det i pressemeldingen.
Hexagon Composites deltar for øvrig i flere andre prosjekter med utvikling av tilpassede beholdere til busser, biler, fyllestasjoner og transport av hydrogen. Deltakelse i det statlige amerikanske hydrogenprosjektet vil ventelig ha stor betydning for selskapet i den videre utviklingen av effektive og sikre løsninger.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.218