23948sdkhjf

Slik bruker vi og gjenvinner plast i Europa

«Plastics – the Facts 2013» ble presentert av PlasticsEurope under K-messen. Den tar for seg Europas plastproduksjon, etterspørsel samt avfallsdata. Plastproduksjonen i verden øker, men sank i Europa i 2012. På den annen side øker gjenvinningen på vårt kontinent. I fjor ble 26,3 prosent av plastavfallet i Europa materialgjenvunnet, mens energigjenvinningen nådde 35 prosent. Det betyr at stadig mindre av plasten ender på deponi. Og, mindre skal det bli…
«Plastics – the Facts 2013» er en årlig rapport som omfatter analyser av Europas plastproduksjon, etterspørsel og en del avfallsdata. PlasticsEurope står bak og analyserer situasjonen i de 27 EU-landene pluss Sveits og Norge . Organisasjonen hevder, med rette, at all plast som ender på deponi utgjør en stor sløsing med ressurser. Derfor kjemper PlasticsEurope stadig for et deponiforbud i EU innen 2020. I 2012 sank plastmengden av avfall til deponi til 28,1 prosent. Selv om plastproduksjonen synker i Europa , er plastindustrien fortsatt en betydelig industri. Samlet var 1,4 millioner mennesker ansatt i plastindustrien i 2012, faktisk 30 000 flere enn året før. Samlet omsetning utgjorde 289 milliarder euro. Eksporten av plast ut av EU (27+2) er også økende. Likevel ser man at Europa utgjør en stadig mindre andel av verdensproduksjonen. Av totalt 288 mill. tonn plast produsert globalt i 2012, ble 57 mill. tonn produsert innenfor EU27+2, dvs. en andel på 20,4 prosent. I 1976 var denne andelen 42 prosent. Av all plast brukt i Europa (dvs. etterspurt av bearbeiderne («konverters»)) gikk hele 39,4 prosent til emballasje. Andelen er svakt økende. 20,3 prosent ble brukt til byggmaterialer, mens 8,2 prosent gikk til bilindustrien. Fordelingen mellom de største plastslagene er som følger: PP 18,8 % PELD/PELLD 17,5 % PEHD 12 % PVC 10,7 % PS og PS-E 7,4 % PUR 7,3 % og PET 6,5 %. 45,9 mill. tonn plast ble bearbeidet i Europa i fjor ifølge «Plastics – the Facts 2013» . Mengden plastavfall utgjorde 25,2 mill. tonn. Av dette ble 6,6 mill. tonn materialgjenvunnet til nye plastprodukter. Andre kilder påstår at ca. halvparten av denne gjenvinningen skjer i Kina. Det blir spennende å se om Europa i 2013 vil ta noe av dette hjem siden kineserne i år har strammet inn på importen av plast med dårlig kvalitet. Emballasje utgjør hele 62,2 prosent av plastavfallet. Av det som ble materialgjenvunnet i fjor er emballasjeandelen enda høyere, trolig ca. 83 % (som tidligere år). Når det gjelder gjenvinning av all plast er det 9 land som utmerker seg med en gjenvinningsprosent på over 90 prosent (material + energi). Norge ligger på en 9. plass på listen og er således med i eliteserien. Norge var imidlertid best mht innsamling for materialgjenvinning med 35,6 prosent. De sju dårligste EU-landene har en gjenvinning på under 30 prosent. Storbritannia ligger omtrent på 30 prosent og tilhører dermed jumbogruppen i Europa. Undersøkelsen har også tabeller for gjenvinning av plastemballasje. I «Europamesterskapet» havner Norge også her på en 9. plass. Alle de ni beste ligger over 95 prosent, mens EU27+2 samlet oppnådde en gjenvinning på 69,2 prosent. Materialgjenvinningen nådde 34,2 prosent, dvs. langt mer enn EU kravet på 22,5 prsoent. EU kravene for gjenvinning i 2020 skal snart fastsettes. Sentrale kilder mener at minstekravet vil utgjøre mellom 40 og 60 prosent. Imidlertid presser EU Parlamentet, EU- Kommisjonen og noen interesseorganisasjoner for et materialgjenvinningsmål på hele 70 prosent. Uansett, man har høstet «de laveste fruktene» først. Det blir derfor tøft for Europa å nå enda høyere resultater. Men det må vi! EU vil nemlig ha Europa til å bli et kretsløpssamfunn, dvs. et materialkretsløpssamfunn. Rapporten «Plastics – the Facts 2013» kan lastes ned fra hjemmesidene til PlasticsEurope. Man kan finne alternativ (dvs. offisiell) statistikk både hos EUROSTAT og hos Statistisk Sentralbyrå. Det er bare det at disse statistikkene ofte er av eldre dato og viser dessuten helt andre tall enn «Plastics – the Facts 2013». Mepex Consult har overfor Miljødirektoratet utredet tall for Norge. Rapporten er åpen. Disse tallene er lagt til grunn for den norske avfallsstrategien, der plast er en meget viktig del. Strategien ble lansert i august 2013. For alle som vil vite mer i et større perspektiv, om både tall og plastgjenvinning, anbefaler vi å melde seg på som deltaker på Identiplast i Paris. Konferansen avholdes 28.-29. november. Peter Sundt, Mepex Consult AS
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109