23948sdkhjf

Ny emballasjeforskrift trer i kraft allerede 1. september

Med få dagers varsel kunngjør miljømyndighetene at den nye emballasjeforskriften trer i kraft 1. september 2017. Forskriften har som målsetting å regulere konkurransen i produsentansvarsmarkedet og sikre like konkurransevilkår i tillegg til å lovfeste at alle vareprodusenter må ta ansvar for emballasjen gjennom et godkjent retursystem.

Dette er en gledens dag for alle som vil ha ned noe av avfallsberget samtidig som "gratispassasjerer", selskaper som har unnlatt å bidra til gjenvinning av emballasje, får det vanskeligere. – Grønt Punkt har vært en pådriver for så raskt som mulig få på plass forskrift og få regulert markedet, uttaler adm. dir. i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine.
Grønt Punkt Norge med tilhørende materialselskaper har tatt dette ansvaret på vegne av næringslivet i snart 25 år. Miljømyndighetene har vært meget fornøyd med det arbeidet som er gjort, men med nye aktører har man sett behov for lovfestede krav og reguleringer.

Implementeringen skjer i to trinn . Først settes det krav til at de produsentansvarsselskapene som ønsker å operere kan dokumentere at de tar forholdsmessig ansvar for alle emballasjetyper deres medlemmer setter på markedet og gjør dette over hele landet.
Dette trer i kraft allerede fredag 1. september.
Dernest vil det fra 1. januar 2018 være krav til godkjent innsamling og behandling av brukt emballasje. Fra samme dato pålegges også alle vareprodusenter og importører å ta ansvar for emballasjen de setter på det norske markedet gjennom et myndighetsgodkjent system.

Medlemmer i Grønt Punkt Norge har siden midten av 90-tallet hatt tilsvarende krav til returordningene gjennom sine bransjeavtaler med myndighetene.
– De siste årene har det kommet andre aktører som har operert uten tilsvarende avtale og dermed på ulike vilkår, sier adm. dir. i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, i en kommentar.
Nå imøteser Grønt Punkt og medlemmene som har vært med å finansiere ordningen i alle år, at det blir en kontinuerlig og fast oppfølgning fra miljømyndighetene.
Erfaringer fra andre land i Europa med konkurrerende retursystemer har vist at underrapportering, løselig tolkning av diffuse krav og tolkningsrom ikke gagner miljøet, men undergraver et bredt ansvar.

I forskriften som nå foreligger har myndighetene tatt inn mye av Grønt Punkt Norges innspill, men det gjenstår følgende utfordringer som må klargjøres og løses:
Forskriften forutsetter at Toll- og avgiftsdirektoratet har godt beregningsgrunnlag for emballasjemengder. Grønt Punkt imøteser klarere beregningsregler både for import og nasjonal produksjon slik at underrapportering ikke blir et smutthull. Godkjenningskravene mht. nasjonal dekning og innsamlingsandeler er fortsatt vage og Grønt Punkt forventer at disse skal defineres bedre Krav om en landsdekkende informasjonskampanje er fortsatt meget upresis og kan av returselskapene tolkes som alt eller nær ingenting. I andre land det er naturlig å sammenlikne seg med er det her satt et minimumskrav til prosentandel av omsetning

Ønskes mer informasjon om den nye emballasjeforskriften, ta gjerne kontakt med Grønt Punkt Norge, tel. 22 12 15 00 eller send en mail til post@grontpunkt.no
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078