23948sdkhjf

Nytt plast-prosjekt skal utvikle nye verdikjeder

Norsk senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) skal i samarbeid med Borg Plast Net (BPN) og deres medlemmer utvikle nye, sirkulære verdikjeder basert på gjenvinning av plast i Norge. Borg Plast-Net-medlemmene Re-Turn, NP&PT, Beform, Bewi og Rotostøp deltar i prosjektet.

– Vi tenker så kortsiktig i Norge at vi sender all plasten ut av landet. Plasten er en ressurs og den kan omdannes til noe fornuftig, også her i Norge. Med stans i oljeutvinningen må vi alle bruke resirkulert plast snart, og da må vi kunne gjøre dette i Norge, sier Stein Dietrichson i Re-Turn AS som er fagansvarlig for prosjektet.

– Det skjer noe hver eneste dag ute i Europa med å forbedre plasten, men i Norge skjer det veldig lite. Vi mangler kvalitetssikring og en trygghet om at dette fungerer. Alle vet at det kommer en regulering som tvinger oss til å bruke resirkulert plast, sier Dietrichson.

Resirkulering

Resirkulering og gjenbruk av plastmaterialer er et viktig tiltak for reduksjon av miljøpåvirkningen fra plastavfall. Plast er et holdbart og allsidig materiale som har en viktig funksjon i samfunnet vårt. Resirkulering bidrar til å minske behovet for produksjon av ny plast, det reduserer avfallsmengder og begrenser miljøpåvirkningen.

Erfaringer viser imidlertid at det er flere utfordringer med resirkulering og prosessering av plastmaterialer, som begrenser bruken. Reduserte mekaniske og termiske egenskaper, uønsket lukt og forurensninger er noen av utfordringene som må løses. I tillegg kommer varierende grad av tilgjengelighet og leveringssikkerhet.

I dag går det meste av gjenvinnbar plast i Norge til eksport eller direkte forbrenning. Omtrent syv prosent blir igjen til resirkulering her i landet.

EU-krav

Å få til gode monostrømmer med plastavfall har vist seg være utfordrende. Årsakene er flere, blant annet manglende kunnskap og en godt etablert resirkuleringsindustri i Norge.

For at Norge skal nå EU sine krav og mål om plastgjenvinning er vi nødt til å skape flere sirkulære verdikjeder, og det nye prosjektet vil bidra i dette arbeidet.

Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond og Innovasjon Norge og har fått navnet TPC (Sirkulær termoplast eller ThermoPlastic Circular på engelsk). Det vil gå over en periode på to år.

Samarbeid på tvers

Arbeidet ledes av Norsk senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) med flere viktige aktører som deltakere: Borg Plast- Net (BPN), Re-Turn, NP&PT, BeForm, Bewi og Rotostøp.

– Målet er at plastbedriftene med trygghet kan anbefale og øke bruken av gjenvunnet plast ut mot sine kunder. Samarbeidet på tvers av hele verdikjeden vil sikre at vi ikke utvikler produkter det ikke er etterspørsel for i markedet, sier prosjektleder Natalia Mathisen i NCCE.

Prosjektet vil omhandle flere områder:

  • Utvikling av nye verdikjeder.
  • Utvikling av samarbeidsstrukturer gjennom verdikjeden.
  • Opparbeide kompetanse på additiver og tilsetningsstoffer inkludert nyutviklinger.
  • Matching og optimalisering av monostrømmer.
  • Bygge opp prosesskunnskap.
  • Dele erfaringer.

Solid plattform i Østfold

NCCE og BPN vil arbeide for å skape en større etterspørsel i markedet som blant annet vil baseres på forventede krav om en viss andel gjenvunnet materiale i offentlige anskaffelser. Generelt er det en økende grad av vekting av klima og miljø når det gjelder innkjøp av produkter i plastmaterialer. Dette gjelder både for offentlig og privat sektor.

Det er gjort en god del arbeid innen dette feltet, men mye gjenstår fortsatt. I Østfold-regionen har tidligere prosjekter banet vei for dette arbeidet slik at man har flere gode resultater å bygge videre på.

– Prosjektet bygger på en solid plattform av erfaringene og kompetansen vi har. Nå får vi også den nye kompetansen som vi trenger. Både norsk plastindustri og brukere av plast vil få nytte av dette, sier Dietrichson.

Les mer HER.

Kilde: Pressemelding fra Re-Turn.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078