23948sdkhjf

Flaskepant: Rapport fra NORSUS fastslår at dagens system er best

BØR FORTSETTE SOM FØR: Dagens pantesystem er bedre for miljøet, ifølge rapport.

NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) har sammenlignet dagens system, med resirkulering av plastflasker og bokser, med et tenkt ombrukssystem.

Det skriver forskning.no i en artikkel.

Bakgrunn

Det kan bli krav om å bruke flasker på nytt.

EU jobber nå med en ny emballasjeforordning. Her kan det bli krav om at bryggerier må bruke flasker på nytt. Det vil innebære å gjeninnføre gammeldagse pantemaskiner.

Les mer om dette i tidligere artikkel på Plastforum.

Hanne Lerche Raadal er seniorforsker i NORSUS. Ved ombruk mener hun det er en stor ulempe at både med frakt og at det faktisk fraktes mye luft.

– Med resirkuleringssystemet har du miljøbelastningen ved å produsere hver flaske. Men jo høyere andel resirkulert materiale du har i flasken, jo lavere blir miljøbelastningen per flaske, sier Raadal i artikkelen.

Ulempen er at det må lages en ny flaske for hver gang, mens det er en stor fordel at flaskene kan presses sammen i panteautomaten og fraktes mer effektivt.

– De økte transportbelastningene for ombrukssystemet, gjør totalen dårligere, sier Raadal.

Rapporten slo fast at belastningen fra transport, var over sju ganger høyere i ombrukssystemet. Oppsummert var dagens system med resirkulering det mest miljøvennlige.

Studien er gjort spesifikt for Norge. Det kan dermed ikke konkluderes med at resirkulering vil være bedre enn ombruk i andre land. Vi er særlig gode på panting i Norge, som har mye å si. Studien kan følgelig ikke generaliseres for Europa.

– Det er dokumentert at dagens system i hovedsak er miljømessig bedre enn et ombrukssystem. Det vil kreve store investeringer og omlegginger for å gå tilbake til et ombrukssystem. Når det da ikke vil gi bedre miljønytte, virker det meningsløst, hevder Raadal.

I sitt høringssvar skrev Infinitum og Bryggeri- og drikkevareforeningen at markeder med velfungerende pantesystemer med høy innsamlings- og gjennvinningsgrad, burde kunne fritas fra ombrukskravet.

Kilde: Artikkel på forskning.no.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078