23948sdkhjf

Marfo er nå en del av Miljødirektoratet

SAMLES I ÉN ETAT: Miljøforvaltningens arbeid mot forsøpling er nå samlet i én etat. Senter mot marin forsøpling (Marfo) ble en del av Miljødirektoratet 1. januar.

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Miljødirektoratet får nå en egen seksjon i arbeidet mot marin forsøpling. Det vil styrke det nasjonale arbeid med å redusere forsøpling og plastforurensning i naturen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har fra før av flere oppgaver relatert til marin forsøpling, avfallshåndtering og sirkulær økonomi. De utarbeider regelverk for å begrense at plast ender opp som forsøpling, blant annet gjennomføring av EØS-avtalens regler om engangsartikler i plast og produsentansvar for utstyr i plast fra akvakultur og fiskeri.

Fra egen etat til Miljødirektoratet

Marfos hovedformål er å være et kompetansesenter for renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Sentrale oppgaver de tar med seg inn i Miljødirektoratet er:

  • Kunnskapsoversikt om forekomst og opprydding av marin forsøpling, bidra til koordinert opprydding, faglig rådgivning og formidling, samt noe internasjonalt arbeid relatert til dette.
  • Lede et statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling og et samordningsråd nasjonalt.
  • Saksbehandle tilskuddsordning mot marin forsøpling.
  • Forvalte verktøyene "Rent hav" og "Rydde" som tilrettelegger for koordinert opprydding.
  • Koordinere arbeidet med overvåking av marin forsøpling på Ospar-strender.
  • Formidle kunnskap marin forsøpling og opprydding til relevante målgrupper.

Fortsetter i Svolvær

Senter mot marin forsøpling opphørte som et eget forvaltningsorgan da omstillingen trådde i kraft 1. januar 2024. De miljøfaglige oppgavene vil inngå i en nyopprettet seksjon. De ansatte vil fortsatt ha kontorsted i Svolvær.

Omstillingen ble vedtatt i statsbudsjettet for 2024.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096