23948sdkhjf

På tide med kompetanseøkning i egen bedrift?

SPESIALISERING INNEN PLASTFAG: Med dagens økende krav til gjenbruk og bærekraft, har det samtidig blitt et økt behov for å heve kompetansen i bedrifter på akkurat dette området.

Ruth Laeskogen Hoff er avdelingsleder for industriell teknologi og logistikk ved Fagskolen Innlandet.

Hun forteller til Plastforum at det er vesentlig å øke kompetansen for dagens yrkesaktive innenfor disse områdene.

– For å fortsatt være konkurransedyktige, er mange bedrifter nødt til å styrke kompetansen, spesielt tyngde på materialer, prosess og sirkulærøkonomi, sier Hoff.

Hoff påpeker at en bedrifts avfall, kan være en annen bedrifts behov i en annen produksjon. På den måten kan ny kunnskap åpne for nye muligheter. Det er særlig de små bedriftene som har størst nytte av å bygge et større nettverk, og det får de muligheten til når de treffer medstudenter på samling ved fagskolen.

– Mange av de små bedriftene er mest opptatt av selve driften. Etter å ha sendt sine ansatte på videreutdanning, ser de plutselig andre muligheter, sier Hoff.

De siste to årene har vel 40 studenter, fordelt på fire moduler, spesialisert seg innenfor plast ved Fagskolen Innlandet.

Fagskolen tilbyr modulutdanninger innen Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast og Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plast. Sistnevnte har oppstart i uke 10, med søknadsfrist 09.02.2024

Les også: OsloMet får master i maskinteknologi.

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast

Utdanningen tar for seg sirkulærøkonomi, gjenvinningspolitikk og verdikjeder, og du får kunnskap om bioplast og prosessene innen mekanisk og kjemisk resirkulering. Du lærer hvordan man designer produkter og bruker resirkulert materiale.

Modulen gir deg kunnskaper om bransjens egenart og historie, og hvordan plast påvirker miljøet.  Sentralt står også hva bedrifter gjør for å oppnå bærekraftmålene, dessuten mål om faktisk energibruk og utslipp i produksjonen. Du får vite vite hvordan merking og sortering av produktene foregår og hva som påvirker kvaliteten på resirkulert materiale.

Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast

Utdanningen gir deg kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. Sentralt står også prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi, de vanligste plasttypene, bruk av additiver, merking, gjenbruk og resirkulering, materialegenskaper og målemetoder.

Modulen tar også for seg de vanligste bearbeidingsmetodene og verktøy som anvendes i plastfaget. Du får kunnskap om kvalitetskontroll, eksponeringsfaktorer og grunnleggende produksjonsplanlegging og -økonomi.

Les mer HER.

Kilde: Intervju med Plastforum.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094