23948sdkhjf

Rørbloggen: Sarpsborg kommune bygger vannledning i ring rundt byen

Jørn Søderholm forteller at Sarpsborg kommune bygger vannledning i ring rundt byen, nytt avløpsrenseanlegg og en ny tilførselsledning til renseanlegget.

Dette skal sikre vannforsyning for fremtiden og stoppe skadelige utslipp til Oslofjorden. Kryssinger av Glomma med DN800 SESU-XL spiller en nøkkelrolle i kjempeinvesteringen.

Høsten 2023 ble 4.600 meter DN800 SESU-XL ferdig vektet PE-ledning sveiset og lagt på bunnen av Glomma. Den jobben gjorde Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø for byggherre Sarpsborg kommune.

Undervannsledningen er en del av en hovedoverføringsledning fra Baterød vannverk til området øst for Glomma.

Eller mellom høydebassengene på Ravneberget og Sandbakken, for lesere som måtte være så lokalkjent.

Amfibiegraveren fra  maskinentreprenør Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø "vipper" ledningen av flåta før senking. (Alle foto: Jørn Søderholm)

Vannforsyning for framtida

Hovedvannledningen var på sikt planlagt videreført mot Årum, med tanke på å kunne forsyne mot nabokommunen Fredrikstad i fremtiden. Dette er altså fortsatt på østsiden av Glomma.

Som et ledd i å oppnå ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren kom det i mellomtiden opp et behov for oppgradering av dagens renseanlegg på Alvim.

Renseanlegget skal suppleres med et nytt biorensetrinn, som blant annet renser for nitrogen og fosfor. I forbindelse med oppgraderingen av renseanlegget legges en ny tilførselsledning for spillvann fra østsiden over Glomma til Alvim renseanlegg.

Det ga også en mulighet til å fullføre vannforsyningen i ring rundt Sarpsborg.

En kilometer DN800 PE-ledning krever krefter og kunnskap i håndtering.

Bildet er fra senkingen én delstrekning av en 4,6 kilometer lang undervannsledning som ble lagt i Glomma sensommeren og høsten 2023. Den går over i en 7-8 kilometer lang ledning på land, bygget konvensjonelt i grøft. Sammen utgjør de "Nipa-ledningen", den nye hovedvannledningen fra vest til øst.

Ledningen utføres i DN800, en voksen dimensjon som godt overgår kapasitetsbehovet i dag. Her har Sarpsborg kommune løftet blikket, sett framover og dimensjonert for fremtidige behov.

– Vi bygger en vannforsyning for framtida. De store dimensjonene blir ikke utnyttet fullt ut i første omgang. Senere videreføres den som en ringledning rundt Sarpsborg. I fremtiden kan den også forsyne Fredrikstad kommune via Movar-ledningen, sier prosjektleder Gunnar Fossen Larsen i Sarpsborg kommune.

Nipa blir ringledning

Videreføringen vil skje i flere trinn. Først med en 4,5 km landledning til Sandbakken høydebasseng. Deretter med en 5,6 km landledning som fullfører det som kalles Nipa-ledningen til Torsbekk.

Deretter – og det er her det nye avløpsanlegget kommer inn i bildet – videreføres den og etablerer en sammenhengende ringledning med vannforsyning rundt Sarpsborg.

– En ringledning i Sarpsborg vil gi en robust forsyningssikkerhet i hele kommunen. Som følge av en jevnt økende befolkning, næringsutvikling og samarbeid om levering av reservevann i regionen, vil det være behov for økt vannkapasitet i fremtiden. Etablering av ringledningen vil avlaste det eksisterende ledningsnettet, og samtidig styrke vannforsyningen både øst og vest for Glomma, sier Gunnar Fossen Larsen.

Senking av et 1.000 meter langt delstrekk av den totalt 4,6 kilometer lange undervannsledningen som i høst ble lagt i Glomma. Ledningen er en del av det større prosjektet Nipa-ledningen.

Ledningene i Sarpsborg kommune skal krysse Glomma flere steder med vann- og avløpsledninger. Kommunen har for vannledningens del valgt å legge disse i ferdig vektet SESU-XL fra Hallingplast, i stedet for tradisjonell undervannsledning med utvendige lodd.

Les hele blogginnlegget HER.

Kilde: Rørbloggen til Hallingplast.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.204