23948sdkhjf

Flere innspill fra NCMT til INC-3 og plastforurensningstraktaten

INNSPILL FRA NCMT rundt primære plastpolymerer, kjemikalier og polymerer av bekymring, samt problematiske og unngåelige plastprodukter, inkludert kortlivede og engangsbruks plastprodukter og tilsatt mikroplast.

Plastforum tar et dypdykk til i NCMT sine innspill i den tidligere omtalte pressemeldingen.

Plast og polymerer som alternative og sikre løsninger i produksjon og bruk

NCMT-medlemmer har høyt fokus på å eliminere CO2-utslipp samt å sikre bærekraftige produkter. Bruken av polymerer og kompositter kan betraktes som bedre og mer bærekraftige alternativer sammenlignet med konvensjonelle produkter i løpet av hele livssyklusen. Årsakene til dette er sammenlignet med konvensjonelle produkter:

  • Lettere vekt
  • Lengre levetid
  • Mindre nedbrytbar
  • Mindre vedlikehold

NCMT tror på å fremme bærekraftig produksjon og forbrukspraksis og på samtidig etablere en global sirkulær økonomi for plast som gir nye forretningsmodeller.

NCMT tror også at industrien er en pålitelig partner for å engasjere seg i sin egen bærekraftige overgang, i utforming av nye produkter og forretningsmodeller, og når det gjelder å øke bærekraft på alle tre nivåer; økonomisk, sosialt og miljømessig. Det er viktig at det styrende organet består av medlemmer fra bransjen og sikre midler til støtte næringen i omstillingen.

Polymerer av bekymring

I det foreslåtte Zerodraft er innholdet i de diskuterte vedleggene fortsatt ikke bestemt. At er at kriterier for restriksjoner på kjemikalier som er omtalt ikke er kjent. En generell bekymring er imidlertid at den foreslåtte lovgivningen ikke skiller mellom kjemikalier som vil være, finnes i de endelige plastproduktene og reaktantene (monomerer) som brukes i prosessen og ikke finnes i det endelige plastproduktet.

Man kan også stille spørsmål ved behovet for at denne forskriften skal håndtere kjemiske mellomprodukter som vil ikke være til stede i sluttproduktet, håndteres i industrielle omgivelser og reguleres av hvert enkelt land i regelverk for kjemikalier (for eksempel REACH for Europa).

Når "bekymringsfulle polymerer" diskuteres, er det viktig å huske at det også finnes polymerer som lages og omsettes, men som fortsatt er mellomprodukter som skal reageres videre på endelig plastprodukt. Polymere harpikser brukt i to-komponent herdeplast kan være eksempler på dette. I slike tilfeller vil de typisk ha lavere molekylvekt og funksjonelle grupper for den videre reaksjonen (herding). Dette kan virke som en bekymring, men reagerte til slutt på en høyere molekylvekt og de funksjonelle gruppene er de som reagerer i herdingsprosessen.

Utvidet produsentansvar / sluttbruker- og produsentansvar i miljøriktig avfallshåndtering

Det utvidede produsentansvaret bør understøttes av en overgang og utvikling av infrastruktur og formidling av kunnskap for å intensivere sluttbrukerinsentiver.

NCMT mener at overganger til en mer bærekraftig industri vil styrkes ved insentiver for hele verdikjeden til å være bevisst sitt ansvar (og avgjørende for sikre sirkulære alternativer). Dette støtter også SDG 17 - et samarbeid for å nå målene, en god mulighet til å utnytte samarbeidskraften til å løse denne globale utfordringen.

NCMT støtter utviklingen av infrastruktur for å øke sirkulariteten til plastavfall involverer produsenter, forbrukere og sluttbrukere.

Traktaten vil være et sterkt instrument for å påvirke og gå inn for overgangen til mer bærekraftig bruk av plast og polymerer som forventes å føre til mer forskning og utvikling i bransjen og samarbeid med akademiske institusjoner.

Regulerte kjemikalier, materialer og produkter

Der resirkulering er et alternativ, ønsker vi velkommen listen over regulerte produkter som skal lages i samsvar med lignende modeller som Joint Research Center (JRC) sitt foreslåtte rammeverk for å bestemme kvaliteten på resirkuleringen

NCMT mener listen over produkter vil bli best om den den lages i samarbeid med næringen selv.

NCMT er en bedriftsklynge av bedrifter og organisasjoner som jobber i hele plast- og sammensatt verdikjede. I løpet av få år har NCMT tatt posisjonen som det samlende aktør innen polymer og kompositt i Norge. Målet med klyngen er å etablere en sterkt og verdensledende samarbeid som jobber for å lage den norske polymeren og komposittindustrien verdensledende innen alle tre dimensjoner av bærekraft.

Kilde: Pressemelding fra NCMT.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.204