23948sdkhjf

8 av 11 kontrollerte virksomheter utførte ulovlig eksport av plastavfall.

ULOVLIG EKSPORT AV PLASTAVFALL: Miljødirektoratet har avdekket at ulovlig plastavfall blir sendt ut av landet. Plast på avveie er et stort globalt miljøproblem.

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Vi ser alvorlig på at vi avdekte så mange tilfeller av ulovlig eksport av plastavfall. Plast som ikke får forsvarlig behandling i anlegg, kan i verste fall havne i naturen og bidra til økt forsøpling og forurensning i landene som får avfallet. Dette kan utgjøre en fare for både folks helse og for miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Eksporterer plastavfall som ikke er i tråd med regelverket

I samarbeid med Tolletaten har Miljødirektoratet sjekka 11 norske virksomheter som eksporterer grønnlistet plastavfall. Dette er utsortert avfall som er lett å vinne tilbake og som er tilnærma fritt for forurensning og ikke inneholder miljøgifter. Det behøves ikke løyve fra Miljødirektoratet for å eksportere denne typen avfall.

Flere hadde eksport plastavfall som ikke er i tråd med regelverket, og som derfor var ulovlig.

Plastavfall ble sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning. De manglet god nok kjennskap til mottaker av avfallet, blant annet om mottaker kan gjenvinne avfallet på en forsvarlig måte.

Ødelegger for de seriøse aktørene

Eksporten var allerede gjennomført da Miljødirektoratet avdekte disse ulovlige tilfellene. Avfallet ble sendt til land i Europa, Afrika og Asia. Miljødirektoratet er kjent med at noen av disse mottakerne i Europa har vært involverte i ulovlig eksport tidligere.

Miljødirektoratet samarbeider med Tolletaten og styresmakter i andre land for å avdekke ulovlig eksport av avfall. Det kan være mye penger å tjene på å omgå regelverket og ikke behandle avfall på rett måte.

I Europa er det tidligere avdekket tilfeller hvor organiserte kriminelle nettverk opererer sammen om slik miljøkriminalitet. Plastavfall er en internasjonal handelsvare, og Miljødirektoratet frykter at organisert kriminalitet også er involvert i eksport av plastavfall.

– Mye av plastavfallet inneholder ressurser som kan utnyttes og brukes i nye produkter og dermed inngå i den sirkulære økonomien. De aktørene som driver med ulovlig eksport- og handel med plastavfall, ødelegger for de seriøse virksomhetene som følger regelverket og driver lovlig, sier Hambro.

Regelverket for eksport av avfall

Import og eksport av avfall er omfattet av flere internasjonale avtaler og regelverk. I Norge er det kapittelet til avfallsforskrift 13, som gjennomfører EUs grensekryssforordning.

Baselkonvensjonen regulerer internasjonal handel med avfall og hvordan eksport av avfall skal foregå. Dette regelverket stiller også i flere tilfeller strengere krav til visse avfallstyper og til hvilke land slikt avfall kan gå til.

Eksportøren har alltid en selvstendig plikt til å sette seg inn i gjeldende regelverk og ta alle nødvendige steg for å sikre at avfallet de sender fra seg, ikke er til skade for helse og miljø. Dette gjelder fra sendingen starter til endelig behandling.

Miljødirektoratets oppfølging

– Virksomhetene plikter å rette opp de bruddene vi har påpekt. Vi følger opp for at de etterlever miljøregelverket. Miljødirektoratet vil holde frem med å føre tilsyn med eksport av plastavfall i samarbeid med styresmakter i Norge og andre land, sier Hambro.

Miljødirektoratet gir rettledning om regelverket rundt eksport og import av avfall. De arrangerer i tillegg årlig bransjeseminar for eksportører og importører av avfall, der de informerer om siste nytt knyttet til dette temaet. Dette er en viktig møteplass for dialog mellom bransjen og styresmaktene, hvor bransjen kan stille spørsmål om forhold rundt regelverket og tolkingen av det.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11