23948sdkhjf

OsloMet får master i maskinteknologi

OsloMet får masterstudium i maskinteknologi fra høsten 2024. Det nye studiet legger stor vekt på bærekraftig teknologi.

Bakgrunnen for det nye studiet er stort behov for maskinteknologisk kompetanse.

– Kompetansen kandidatene får, blir viktig for å hjelpe oss å nå FNs bærekraftsmål, heter det i vedtaket til universitetsstyret på OsloMet – storbyuniversitetet.

Masterstudiet skal utdanne yrkesutøvere som kan ta i bruk ny teknologi og utvikle innovative og mest mulig bærekraftige løsninger innen blant annet grønne energikilder, maskindesign, helseteknologi, robotikk, offshore- og undervannsteknologi, fiskeri, og olje og gass.

Gir bred kompetanse

Dette krever multidisiplinær kompetanse. I utviklingen av studiet er det lagt vekt på tilbakemeldinger fra ulike arbeidslivspartnere i Osloregionen, som ønsker masterkandidater med bred kompetanse. 

Og det nye studiet skiller seg ut med å være bredere enn tilsvarende masterstudier på andre norske universiteter, som gir spissere kompetanse.

Fagfeltet maskinteknologi omfatter studier av maskiner eller fysiske systemer som kan involvere kraft, bevegelse og/eller energioverføring. 

Ingeniørfysikk og matematikkprinsipper kombineres i mekanikk av faste stoffer og væsker, termodynamikk, materialvitenskap, design, strukturell analyse og elektrisitet. 

På det nye masterstudiet kan studentene spesialisere seg i faststoffmekanikk, fluidmekanikk eller mekatronikk, men mange av emnene er felles.

Maskinutdanning både på bachelor- og masternivå

OsloMet har fra før et maskiningeniørstudium på bachelornivå som kan gi grunnlag for rekruttering til masterstudiet.

Masterstudiet i maskinteknologi vil gjøre det mulig for flere av studentene å ta både bachelor- og mastergrad ved OsloMet. Lærerkreftene vil bli de samme, og det kan bidra til rekruttering til masterstudiet.

Teamet: Teamet bak den nye masteren i maskinteknologi på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi: Fra venstre utdanningsleder Simen Antonsen, instituttleder Astrid Oust Janbu, førsteamanuensis Rafael Borrajo, førsteamanuensis Tore Flåtten, førsteamanuensis Arvind Keprate, første amanuensis Behrous Arash, førsteamanuensis Ramis Örlü og senioringeniør Rune Orderløkken. Foto: OsloMet

Det nye masterstudiet kan også gi rekruttering til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap.

– Med en ny master i maskinteknologi, der masterstudenter jobber tett med både forskningsgruppene på universitetet og arbeidslivet, vil Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ytterligere styrke sin rolle som leverandør av ettertraktede kandidater til næringslivet, statlige organisasjoner, forskningsinstitutter og akademia, sier dekan Laurence Habib.

Kilde: Pressemelding fra OsloMet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078