23948sdkhjf

NCMT fornøyd med stor bredde på årets Plast- og komposittkonferanse

14-15. september på Gjøvik, for andre året på rad, arrangeres konferansen av NCMT, Norwegian Circular Materials Technology – Polymers & Composites Cluster.

FAGLIG MØTEPLASS: Vidar Nyhammer er daglig leder i NCMT. Han forteller til Plastforum hvorfor flere enn tidligere synes det er viktig å være på konferansen.

Det er særlig to grunner som peker seg ut.

– Rent faglig kommer man i kontakt med mange på denne konferansen. Nå er det mye spennende som skjer innenfor temaet plast- og kompositt rundt i Norge, sier Nyhammer.

Videre forteller han at grunn nummer to er nettverket.

– Konferansen har blitt den viktigste møteplassen innenfor plast og kompositt i Norge. Man møter likesinnede og folk man kan jobbe sammen med, sier Nyhammer.

Nyhammer legger til at det er når disse to gruppene møtes, at det kan skje utvikling. Den gode samtalen, kan fort føre til et prosjekt eller en ny samarbeidspartner. Det skaper synergier.

Mer deltakende konferanse i år

– I år har vi prøvd å gjøre deltakerne mer aktive, for å komme i kontakt med folk. Det har vi sett at er viktig, istedenfor å bare passivt konsumere innhold. På dag to skal vi derfor ha workshops, sier Nyhammer.

Den nasjonale forregionordningen deltar på konferansen gjennom de fire fylkeskommunene Viken, Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal, som hver arrangerer en workshop. Der blir en egen kompetansemegler linken mellom bedriftene, akademiet og utviklingsprosjektene. Disse meglerne kobler bedriftene opp til fond og ulike støtteordninger.

– Det er en kompetansemegler i hver av fylkeskommunene, altså fire kompetansemeglere for deltakere og bedrifter, sier Nyhammer.

Mye større nordisk interesse

– Det er litt interessant at vi har fått påmeldinger fra utlandet, uten å ha gjort noen markedsføring utover landegrensene. Det vitner om at det er interesse for mer kontakt og et nordisk samarbeid, men også for å bygge norske industriers merkevare utenfor egne landegrenser, sier Nyhammer.

Dette gjelder særlig landene Sverige, Danmark og Finland.

– Det er smart å gå tettere sammen på tvers av landegrenser for å bli mer slagkraftige i det internasjonale markedet, sier Nyhammer.

I år er det rundt 20-30 deltakere som ikke er norske. Til sammenligning var det bare 3-4 stykker i fjor, som ikke hørte til i Norge, som heller ikke var foredragsholdere.

Som leder representerer Nyhammer hele Plast- og komposittkonferansen internasjonalt og bygger nettverk også utenfor Europa, selv om dette arbeidet går fortere på geografisk nære steder.

– Det er ikke lenger bare en konferanse for materialdistributører og produsenter. Nå er hele verdikjeden for råvareproduksjon til stede, sier Nyhammer.

Nyhammer trekker frem alt fra engineering, testing, akademier, forskning, produsenter/convertors, avfallsbransjen og de som jobber med tech.

Plastkonferanse tidligere år

Dette er andre året Plast- og komposittkonferansen arrangeres av NCMT. Fra 2016-18 var konferansen arrangert av et konsortium med Strukturplast i ledelsen. Formålet var det samme; å samle bransjen i Norge.

I 2019 var Plastteknic Nordic-messen i Malmö og ble omtrent uten norske innslag, bortsett fra Norner, som eneste norske utstiller.

Så kom koranapandemien. Det ble flere år uten plastkonferanse, som munnet ut i at det var naturlig at initiativtakeren NCMT også overtok arrangementet når det skulle i gang igjen.

Tidligere hadde arrangementet navnet Polymerdagene og før det igjen Plasttekniske Dager. Kjært barn har mange navn. Uansett har Plast- og komposittkonferansen fått vind i seilene etter å ha bygd seg opp igjen etter koronapandemien.

Disse har vært med i planleggingsgruppa for konferansen:

Nyhammer forteller at i tillegg til NCMT og NTNU, har Skriverform, Selstad , Nor-Dan Composites, Innofiber og SINTEF vært med i planleggingsgruppa.

– For å sikre involvering i industrien, er det viktig å ha med industriaktører selv. Det er viktig at vi ikke sitter i et vakuum for oss selv, på et kontor. Vi må være ute og få input fra våre medlemmer, sier Nyhammer.

50 prosent flere deltakere på konferansen i 2023

– I fjor var det 100 deltakere på konferansen. I år er vi 150 påmeldte. Vi satser fortsatt på å vokse og bli større. I år har vi enda større bredde representert, sier Nyhammer.

Hovedårsaken er nok at NCMT er en ganske fersk organisasjon som fortsatt bygger seg opp.

NCMT ble stiftet i 2021 og Nyhammer var også den første ansatte. Den gangen begynte han som prosjektleder, siden NCMT på det tidspunktet fortsatt var på prosjektstadiet.

Det utviklet seg videre og har nå endret seg fra en prosjektorganisasjon til vanlig drift.

– Vi har to fulltidsstillinger i NCMT som jobber for bransjens vel og ve og videre utvikling, sier Nyhammer.

Tidligere har de ulike organisasjonene i plastbransjen gjerne hatt deltidsstillinger i egen bedrift, kombinert med dette arbeidet.

– Vi har nå i løpet av de to siste årene bygget stein for stein i forhold til organisering og finansiering. Det er vi godt fornøyd med. Vi begynner nå å bære fruktene av arbeidet vårt, sier Nyhammer.

Kilde: Intervju med Plastforum

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109