23948sdkhjf

Nordisk Råd: Ny rapport om politisk handling for å reduserfe plastmisbruket

Ny rapport viser at globalt koordinert politisk handling kan redusere plastmisbruk med 90 prosent og ny plastproduksjon med 30 prosent innen 2040.

– Hvis det ikke iverksettes tiltak, kan produksjonen av ny plast øke med to tredeler, den årlige mengden feilforvaltet plast nesten dobles og klimagassutslippene øke med 63 prosent innen 2040 sammenlignet med 2019-nivåene.

Globale og bindende regler

* Rapporten understreker det presserende behovet for omfattende, globalt bindende regler i den kommende internasjonale avtalen mot plastforurensning.

* Koordinert global handling kan redusere den årlige mengden feilforvaltet plast med 90 % og produksjonen av ny plast med 30 prosent innen 2040 sammenlignet med 2019-nivåene.

* Det trengs mer og sterkere innsats for å få fullstendig slutt på alle aspekter av plastforurensning og bringe plastsystemet i tråd med Paris-klimaavtalen.

Rapporten "Towards Ending Plastic Pollution by 2040: 15 Global Policy Interventions for Systems Change"[https://pub.norden.org/temanord2023-539], på oppdrag fra Nordisk Ministerråd for Miljø og klima og utviklet av Systemiq, advarer mot eskalerende plastforurensning dersom omfattende globale reguleringer ikke innføres.

Produksjonen av plast kan øke med 66 % 

Uten samordnet global handling vil produksjonen av ny plast kunne øke kraftig med 66 prosent fra 430 millioner tonn i 2019 til 712 millioner tonn i 2040, mengden av feilforvaltet plast nesten dobles til 205 milliooner tonn og klimagassutslippene øke betydelig, og dermed ytterligere akselerere tredobling av krisen på planeten vår.

Rapporten foreslår en pakke med 15 globale politiske intervensjoner over hele livssyklusen til plast, og tar til orde for en helhetlig tilnærming i stedet for bare avfallsløsninger. Effektiv implementering av disse tiltakene kan bare sikres med felles globale regler i det internasjonale, juridisk bindende instrumentet for å stoppe plastforurensning.

15 tiltak: Rapporten foreslår en pakke med 15 globale politiske intervensjoner over hele livssyklusen til plast, og tar til orde for en helhetlig tilnærming i stedet for bare avfallsløsninger. 

- Truer våre globale klimaforpliktelser

- I hele sin livssyklus resulterer plast i utslipp av klimagasser som truer våre globale klimaforpliktelser. Denne rapporten understreker at det kreves omfattende tiltak. Sverige har forpliktet seg til å utvikle en ambisiøs global avtale og ta denne unike muligheten for å få slutt på plastforurensning, sier Sveriges klima- og miljøminster Romina Pourmokhtari.

Den estimerte effekten av politiske intervensjoner presentert i plastpolitisk rapport inkluderer:

  • 30 prosent reduksjon i global produksjon av ny plast innen 2040 sammenlignet med 2019 (eller 60 prosent sammenlignet med 2040-nivåer i et business as usual-scenario), hovedsakelig ved å fremme gjenbruk, resirkulering og begrense engangsplast. Noen utviklede økonomier kan redusere forbruket med over 60 prosent mens noen utviklingsland kan oppleve en økning på 50 prosent på grunn av vekstfaktorer.

 

  • En reduksjon på 90 prosent i den årlige mengden dårlig forvaltet plast innen 2040 sammenlignet med 2019, muliggjort gjennom reduksjon, eliminering og økt sirkularitet.

 

  • En sjudobling av globale gjenvinningsvolumer innen 2040, fra 29 millioner tonn i 2019 til 201 millioner tonn i 2040, oppnådd gjennom resirkuleringsmål, produktdesignregler, utvidede produsentansvarsprogrammer og avgifter på ny plast.

 

  • Kontrollert sluttdeponering er nødvendig for avfall som ikke kan unngås eller resirkuleres. Noen utviklede land vil oppleve en reduksjon på 46 prosent i kontrollerte sluttdeponeringsvolumer, mens noen utviklingsland vil oppleve en 74 prosent økning i nivåene fra 2019, på grunn av rask befolkningsvekst og økonomisk vekst som overgår anvendelsen av forbedrede løsninger.

 

  • Klimagassutslippene vil forbli de samme i 2040 som 2019-nivåene, men representere en 40 prosent reduksjon i utslippene fra det globale plastsystemet i forhold til 2040-nivåene i et business as usual-scenario. Betydelig økt handling vil være nødvendig for å redusere produksjonen av ny plast ytterligere, dekarbonisere energiforsyningen eller elektrifisere produksjonsprosesser for å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

Store besparelser

En anvendelse av de foreslåtte politiske tiltakene vil kunne gi store besparelser i akkumulerte offentlige utgifter i løpet av 2025-2040 gjennom en reduksjon i kommunal innsamling og håndtering av plastavfall. Slike besparelser vil imidlertid i hovedsak gjelde regioner med eksisterende infrastruktur, mens de som mangler infrastruktur i dagens situasjon må øke utgiftene sine.

Rapporten understreker likevel at selv med disse inngrepene vil det gjenstå 13 millioner tonn feilhåndtert plast, hvorav 5 millioner tonn er mikroplast, noe som fører til negative konsekvenser for både menneskers helse og miljøet. Rapporten påpeker at det dermed ikke finnes løsninger og at det kreves ytterligere innovasjon, forskning og data.

Truer forpliktelsene: - I hele sin livssyklus resulterer plast i utslipp av klimagasser som truer våre globale klimaforpliktelser, sier Sveriges klima- og miljøminster Romina Pourmokhtari. Foto: Den svenske regjeringen

​ -Denne rapporten setter en ny målestokk og viser at implementeringen av de 15 omfattende politiske intervensjonene globalt kan ta oss et godt stykke mot å få slutt på plastforurensning innen 2040. Den foreslåtte tiltakspakken er et utgangspunkt. Men flere og sterkere tiltak er nødvendig for å eliminere feilforvaltet plast fullstendig, redusere risikoen for helse og biologisk mangfold, sikre en rettferdig overgang og takle klimakrisen., sier Yoni Shiran, partner og Plastics Lead i Systemiq.

Viktig med sirkulær økonomi

Rapporten understreker viktigheten av en giftfri sirkulær økonomi og fremhever helserisikoen plast utgjør spesielt for sårbare grupper utsatt for giftige kjemikalier gjennom plastens livssyklus. I tillegg krever det akutt forskning og innovasjon for å redusere utslipp av mikroplast, oppskalere gjenbruksmodeller, fremme sortering og resirkulering og introdusere trygge alternative materialer, samt utvikling av vitenskapelig forskning og data for å støtte beslutningstaking.

Hele studien «Towards Ending Plastic Pollution by 2040» kan lastes ned fra Nordisk Råds nettside https://pub.norden fra 19. september.

Kilde: Pressemelding fra Nordisk Råd

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125