23948sdkhjf

Flere helsefarlige stoffer i leketøy kan bli forbudt

For å gjøre leker til barn tryggere, foreslår EU å skjerpe reglene for helsefarlige stoffer i leketøy og forbedre tilsynsarbeidet.

– Norge har sammen med flere andre land vært pådriver for at det skal bli enklere å regulere stoffer i leker til barn, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere krav og mer kontroll

Leketøy du kjøper i Norge må følge de kjemiske og fysiske sikkerhetskravene gitt i leketøyregelverket. I dag er det for eksempel regler for kreftfremkallende stoffer i leketøy.

For å gjøre leketøy enda tryggere, er det særlig reglene for bruk av kjemikalier og reglene for tilsynsarbeid som EU foreslår å forbedre. Noen av tiltakene som foreslås er:

  • å innføre et generelt forbud mot stoffer som er hormonforstyrrende, som påvirker respirasjonssystemet, eller som er giftige for spesifikke organer
  • å gjøre det enklere å regulere farlige stoffer i leker for barn over tre år
  • endringer som skal føre til bedre overholdelse og håndheving av regelverket

Barn er mer sårbare for kjemikalier

De kjemiske egenskapene til leketøy er strengt regulert, hovedsakelig gjennom et eget leketøyregelverk. Dette er et felles europeisk regelverk som også gjelder i Norge som følge av EØS-avtalen.

EU foreslår nå å innføre endringer i leketøyregelverket for å sikre at det blir enda bedre. Forslaget kommer som følge av en vurdering av det nåværende regelverket og for å følge opp målene fra EUs kjemikaliestrategi.

– Norge har i mange år vært et av de ledende landene i Europa og globalt i arbeidet for å forby og begrense bruken av farlige stoffer. Miljødirektoratet deltar i aktivt inn i EUs arbeid med leketøyregelverket hvor vi bidrar til skjerpet regulering av stoffer som er helsefarlige, sier miljødirektør Ellen Hambro.

 

Fører tilsyn med leketøy i Norge

Reguleringer må følges opp med tilsyn og kontroll. I Norge er leketøy et prioritert tilsynsområde for Miljødirektoratet.

– For at tilsyn skal være effektivt, trenger vi tydelige krav i regelverket og lett digital tilgang til dokumentasjon som kan si om leketøyene er i tråd med regelverket eller ikke. Det er også viktig med god regulering av netthandel, sier Hambro.

Miljødirektoratet har i dag flere tilsynsprosjekter som omfatter leketøy.

Forslaget skal diskuteres videre

Leketøybransjen vil måtte omstille seg når det har blitt enighet om hva som blir de endelige reglene.

Dette er foreløpig et forslag som skal diskuteres videre i EU, og det vil ta noe tid før arbeidet er ferdig.

Det er for tidlig å si når nye krav vil gjelde i Norge.

Fakta: Beslutningsprosedyren

Det foregår nå en offentlig høring i EU hvor det er mulig å komme med innspill til forslaget. Mer informasjon finner du her:

Leketøyregelverket foreslås revidert - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Relaterte lenker

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125