23948sdkhjf

Vanskelig å øke bruken av resirkulert plastemballasje

Etterspørselen etter resirkulert PET (rPET)-granulat er økende, samtidig som andelen utsortert og gjenvunnet PET-emballasje utenfor pantesystemet er lav.

Den viser at det kun er 23 prosent av PET–emballasjen utenfor pantesystemet som samles inn. Av innsamlet mengde er det kun 3,4 prosent som gjenvinnes.

– Kartleggingen viser at det har stor betydning for andelen PET-emballasje som samles inn og materialgjenvinnes om emballasjen kanaliseres gjennom pantesystemet eller ikke, sier Bunes.

Hun forteller videre at tall fra 2021 viser at innsamlingsgraden for PET-emballasje utenfor pantesystemet er på 23 prosent.

– Kun 3,4 prosent av den innsamlede PET-emballasjen utenfor pantesystemet ble materialgjenvunnet, sier Bunes.

For få muligheter til utsortering av annen PET

I dag er det få muligheter for å utsortere og materialgjenvinne andre emballasjeprodukter av PET.

– Kartleggingen viser at det er et stort potensial for økt utsortering og materialgjenvinning av PET-emballasje som ikke er omfattet av pantesystemet, og at dette krever bedre infrastruktur for innsamling, sortering og gjenvinning og mindre produktvariasjon og en enhetlig forståelse av design for resirkulering, sier Bunes.

Hun forklarer at kartleggingen i tillegg viser at økt materialgjenvinning av PET-emballasje og innblanding av rPET-granulater i emballasjen avhenger av utvikling av gjenvinningsteknologier.

Videre viser kartleggingen at de ulike aktørene i verdikjeden har noe ulikt perspektiv på hvilket nivå av rPET-granulater som kan aksepteres i materialstrømmen før kvaliteten forringes, og at vurderingen av hva som er den beste tilgjengelige teknologien er situasjonsavhengig.

Les den opprinnelige sak fra emballasjeforeningen: Systemiske utfordringer vanskeliggjør økt bruk av resirkulert plastemballasje.

44.085 tonn PET-emballasje

Totalt ble cirka 44.085 tonn PET-emballasje satt på det norske markedet i 2021. Av dette er cirka 18.900 tonn utenfor pantesystemet. Innsamlingsgraden i det norske pantesystemet var cirka 99 prosent mot henholdsvis 23 prosent utenfor pantesystemet.

Gjennom EØS-avtalen påvirker EUs avfallspolitikk for plast det norske avfallsregelverket. Det vil komme reguleringer fra EU som stiller krav til andel ombrukbar emballasje og resirkulerbart materiale.

Norge har en høyere andel PET-flasker med 100 prosent rPET-granulater sammenliknet med andre land. 30-40 prosent av PET-flaskene inneholder rPET-granulat. 

Etterspørselen etter resirkulert PET (rPET)-granulat er økende, samtidig som andelen utsortert og gjenvunnet PET-emballasje utenfor pantesystemet er lav. For å øke utsorteringen og materialgjenvinningen av PET-emballasje, konkluderer kartleggingen med at det er behov for:

  • Forbedret infrastruktur for å sikre høyere utsortering
  • Utvikling av mer effektiv sorterings- og gjenvinningsteknologi
  • Mer stabil kvalitet på gjenvunnet materiale
  • Design av PET-emballasje som understøtter utsortering og gjenvinning

Kartleggingen peker på både kommersielle og tekniske forhold som årsaker til at det ikke materialgjenvinnes mer.

Det behov for et visst volum av emballasjeavfall for at det skal være kommersielt interessant å investere i ny infrastruktur.

Kilde: Intervju med Plastforum og artikkel på Emballasjeforeningen sine nettsider.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094