23948sdkhjf

Produsenter må betale for opprydning av plastforsøpling

Produsenter av enkelte engangsprodukter av plast må ta ansvar for produktene sine som avfall. Målet er mindre forsøpling og spredning av mikroplast.

– Vi anbefaler nå en forskrift som skal forebygge og redusere miljøpåvirkningen og spredningen av plast fra utvalgte engangsprodukter. Engangsplastprodukter som emballasje til mat og drikke som nytes på farten og sigarettsneiper er store kilder til forsøpling i Norge og utgjør en stor andel av avfallet i offentlige avfallsbeholdere. Det er derfor rimelig at produsentene skal dekke kostnader knyttet til håndtering av slikt avfall, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Anbefaler forskrift

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler Miljødirektoratet nå en forskrift med krav til utvidet produsentansvar for utvalgte engangsprodukter av plast:

  1. emballasje og noen produkter som ikke er emballasje (matbeholdere for hurtigmat, ta med-mat eller «take away» inkludert lokk, fleksibel innpakning for hurtigmat, drikkevarebeholdere under 3 liter, drikkebegre inkludert lokk og plastbæreposer) 
  2. våtservietter og ballonger 
  3. tobakksprodukter med filter og filtre til bruk sammen med tobakksprodukter 

Felles for disse engangsproduktene av plast er at de er hyppig funnet som forsøpling på europeiske strender.   

Skal dekke kostnader som kommunene har

Produsentansvaret skal oppfylle krav til utvidet produsentansvar i EUs direktiv om plastprodukter og EUs rammedirektiv om avfall.

– Dette er en ny produsentansvarsordning der produsentene skal dekke kostnader kommunene har til opprydning av forsøpling og innsamling når de kastes i avfallsbeholdere i offentlige rom, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Det er ikke satt mål om økt ambisjonsnivå for kommunenes opprydding. Forslaget innebærer at kostnader som kommunene i dag har over kommunebudsjettet, flyttes over til produsentene av disse produktene.

Produsentenes plikter skal ivaretas av produsentansvarsselskap

Miljødirektoratet anbefaler at produsentene får plikt til å etablere og knytte seg til produsentansvarsselskap som godkjennes av Miljødirektoratet. Disse selskapene vil ivareta produsentenes plikter, og vil blant annet kreve inn vederlag fra produsenter og utbetale støtte til kommunene for å rydde opp og samle inn avfall i det offentlige rom. Størrelsen på støtten skal beregnes av en uavhengig konsulent, og verifiseres av en tredjepart.

For første gang foreslår Miljødirektoratet overtredelsesgebyr for en produsentansvarsordning. Dette er et preventivt virkemiddel for å øke produsentenes økonomiske incentiv til å melde seg inn i produsentansvarsselskap og ikke la andre produsenter ta byrden for dem.

Produsentene kan redusere kostnadene ved å bruke mindre plast og sette opp askebegre

Tobakksprodusentene kan redusere kostnadene for opprydning av forsøpling ved å samarbeide med kommuner om å sette opp askebegre på steder med mye forsøpling av sneiper.

Kravet om kostnadsdekning kan gjøre det lønnsomt for produsentene å dreie produktporteføljen vekk fra produktene som omfattes av produsentansvaret, og over til produkter uten plast eller ombruksprodukter. Ombruksprodukter kan for eksempel være aktuelt for kaffe eller ta med-mat. Innovasjon og utskifting av plast med alternative materialer kan for eksempel være aktuelt for tobakksfiltre eller matbeholder.

Informasjon til forbrukere kan redusere forsøpling

– Produsentene skal også dekke kostnader for holdningsskapende tiltak rettet mot å forebygge og redusere forsøpling, og for å vise ombruksalternativer. Det er ikke alle som tenker at sigarettsneiper sprer mikroplast i sjøen når de kastes på bakken. Våtservietter som kastes i toalettet havner i avløpssystem og kan skape driftsproblemer, og de kan ende opp med å forurense havet, sier Ellen Hambro.

Vil vurdere forslaget

Miljødirektoratet foreslår å regulere dette nye produsentansvaret i nytt kapittel 18 i avfallsforskriften. Klima-  og miljødepartementet vil nå vurdere forslaget til Miljødirektoratet. Forslaget vil sendes på høring etter det.

Miljødirektoratet foreslår at dette gjøres så fort som mulig, både av hensyn til våre EØS-forpliktelser og for at produsentene kan forberede seg på de nye kravene som de vil bli pålagt.   

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078