23948sdkhjf

SinkabergHansen samarbeider med ScaleAQ om å gjenbruke gamle flytekrager som bunnringer

Samarbeidet bidrar vi til å forlenge levetiden til utstyret og redusere mengden avfall som genereres.

VIL SPARE 18 TONN CO2: Selskapene har sett potensialet for å gjenbruke flytekrager som er klare for utskifting som bunnringer i nye merder. Samlet sett kan dette spare 18 tonn CO2-utslipp.

Det skriver ScaleAQ i en pressemelding.

En viktig del av løsningen

Økt gjenbruk av produkter og materialer er en viktig del av løsningen for å bli mer sirkulær. Gjenbruk av brukt utstyr har flere fordeler. Det er ressursbesparende, ved at man reduserer behovet for å produsere nye produkter.

Produksjon av nye produkter krever store mengder naturressurser som råmaterialer, energi og vann. Ved å gjenbruke utstyr reduseres behovet for utvinning av disse ressursene.

Forlenger levetiden

Den totale miljøpåvirkningen og klimagassutslippene reduseres. Gjenbruk av utstyr kan også ha økonomiske fordeler, og bidra til å redusere kostnadene knyttet til avfallshåndtering og produksjon av nye produkter.

– Når faktorene funksjonalitet, tekniske krav og økonomi er positive, så er gjenbruk av utstyr til andre formål det desiderte mest miljøvennlige og fornuftige alternativet, sier Ragnar Sæternes i SinkabergHansen.

Merdens flyterør kan ved modifikasjon bygges om til bunnringer

Et eksempel på dette er en spin-off i SirkAQ prosjektet. Der SinkabergHansen og ScaleAQ skal vurdere egnetheten til gjenbruk av merdens flyterør som ved modifikasjon blir bygget om til bunnring.

– ScaleAQ ønsker å tilby gjenbrukt utstyr som er sertifisert i henhold til gjeldende standarder og regelverk. Dette er et konkret eksempel på hvordan vi, sammen med havbruksnæringen, jobber med sirkulær økonomi, oppsummerer Hanne Digre, Chief Sustainability Officer ScaleAQ.

Samlet sett sparer man et utslipp på 18 tonn CO2-e ved å gjenbruke et utrangert flyterør som bunnring i en ny merd. Utregningen er kun basert på utslipp ved transport og bruk av jomfruelig materiale (scope 3, indirekte utslipp), energi og prosessutslipp er ikke medregnet.

Det er viktig å poengtere at dette regnestykket er kun for å vise besparelsene ved å gjenbruke et utrangert flyterør til bunnring, for å vise hva man kan spare i CO2-utslipp sammenlignet med standard prosedyre ved å kjøpe nytt. Utover denne besparelsen, så vil det være utslipp langs livsløpet som ikke er tatt med i beregningen.

Kilde: Pressemelding fra ScaleAQ.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078