23948sdkhjf

Plastgjenvinning: De neste fem årene blir avgjørende for Norges omstilling

Beslutninger rundt investeringer, infrastruktur og utslipp, vil være viktige i denne perioden.

INVESTERINGER PÅ 280 MILLIONER KRONER: Å bygge et sirkulært system med lave utslipp krever årlige investeringer på ca. 280 millioner kroner.

I rapporten fra Systemiq, Handelens miljøfond og Mepex konkluderes det som rimelig sammenlignet med å skalere opp et lineært, ressursineffektivt system.

De kommende tre til fem årene vil bli avgjørende, for de strategiske valgene Norge tar i dag, kommer til å bestemme tempoet og retningen for denne omstillingen i flere tiår fremover.

Blant annet dette konkluderes det med i rapporten «Achieving circularity for durable plastics – A low emissions circular plastics economy in Norway». Det blir satt søkelys på hva som skal til for å endre systemet fra et forvaltningsmessig, økonomisk, arbeidslivs- og brukerperspektiv.

Les hele rapporten om Norges håndtering av plast her.

Les også disse sakene fra rapporten: Fire tiltak for å oppnå en sirkularitet på 77 prosent og Slik bør tiltak for sirkularitet tilpasses ulike sektorer

Mer infrastruktur og mindre utslipp

Men for å oppnå et sirkulært system, må først og fremst infrastrukturen for materialgjenvinning oppskaleres og utslippene i forbindelse med produksjon og sluttbehandling reduseres.

Det er mulig å oppnå et sirkulært system med lave utslipp samtidig som man opprettholder dagens sysselsettingsnivåer frem mot 2040. I rapporten vektlegges det at de fleste jobbene per i dag befinner seg utenfor Norge, og at en del av disse kan flyttes hjem, avhengig av hvilken strategi som velges.

Bruken av sirkularitetsstrategier vil imidlertid føre til at mange arbeidsplasser må flyttes fra reduksjon av jomfruelig plast til mer sirkulære roller, særlig innen materialgjenvinning. Dette vil kreve omskolering for å sikre en god overgang.

Fremskynding av Norges omstilling til en sirkulær plastøkonomi

For å fremskynde Norges omstilling til en sirkulær plastøkonomi med lave utslipp er det nødvendig å definere en systemvisjon, som deretter må forankres og implementeres.

I dag jobber ofte de ulike interessentene i plastsystemet på hver sin tue med fragmenterte løsninger, noe som medfører uforenlige strategier og ineffektivitet.

Rapporten mener Norge kan vurdere å opprette et omstillingsorgan bestående av flere interessenter som kan bidra til å samordne omstillingsstrategiene på tvers av verdikjeder og sektorer. Dette vil garantere at systemet samlet sett balanserer reduksjonstiltak oppstrøms, nedstrøms og i verdikjeden på en måte som tilrettelegger for en systemomstilling som er så ressurs- og kostnadseffektiv som mulig.

Ambisiøse oppstrøms og nedstrøms virkemidler

Hvis Norge skal lede an innen sirkulær plast med lave utslipp, bør det tas i bruk en kombinasjon av ambisiøse oppstrøms og nedstrøms virkemidler for sirkularitet på tvers av de ulike sektorene, godt hjulpet av et gunstig politisk og økonomisk miljø og et arbeidsliv som legger til rette for det.

De kommende tre til fem årene vil bli avgjørende, for de strategiske valgene Norge tar i dag, kommer til å bestemme tempoet og retningen for denne omstillingen i flere tiår fremover.

Kilde: Handelens Miljøfond.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.362