23948sdkhjf

SINTEF: Byggenæringen må gjenbruke plastisolasjon fra riving

Med strengere energikrav til bygg bruker vi mer isolasjon enn noen gang. Samtidig ender brukbare isolasjonsmaterialer opp som plastavfall når bygninger rives.

Nå skal SINTEF, Bewi og næringen utvikle sirkulære løsninger.

Hvert år produserer og importerer vi titusenvis av tonn plastpellets for produksjon av isolasjon. Samtidig sender vi isolasjon tilsvarende en tredel av det vi bruker, til avfallsdeponi og forbrenning.   

Fakta om EPS:
  • Ekspandert polystyren (EPS, også kjent som isopor) brukes blant annet som isolasjon i bygninger. Materialet består av 98% luft og har lav tetthet og svært god isoleringsevne. I tillegg har det lav fuktighetsabsorpsjon, høy kompresjonsstyrke, og er ekstremt holdbart over tid. 

  • Mer enn 50 % av all EPS brukes i bygg og anlegg, og EPS fra bygg og anlegg utgjør mer enn 50 % av det totale EPS-avfallet.  

  • I 2020 produserte Norge 70.000 tonn plastpellets til isolasjon, i tillegg importerte vi rundt 9.000 tonn. Samme år genererte vi 30.550 tonn avfall fra EPS. Det er anslått at halvparten av avfallet går til forbrenning og halvparten til deponi.   

- For å hindre at så store mengder plastavfall går til forbrenning og deponi, trenger vi nye løsninger for avfallshåndtering- og sortering, ombruk og materialgjenvinning. Det vil være bra både for miljøet og for næringen, sier Birgit Risholt. 

Flere fordeler

Hun er seniorforsker i SINTEF og leder prosjektet "Sirkulær EPS" hvor målet er å gjenvinne EPS (plastisolasjon, kjent som isopor) fra bygg og anlegg. En sirkulærøkonomisk verdikjede vil gi både økt tilgang på isolasjonsmaterialer og mindre behov for kostbar deponering av avfall etter riving. Det vil også gi en bedre forvaltning av naturressursene, mindre miljøødeleggelser og lavere klimagassutslipp.  

Forskere i SINTEF skal sammen med næringen finne løsninger for ombruk, resirkulering og byggetekniske løsninger som er tilpasset fremtidig ombruk og materialgjenvinning.  

EPS er spesielt godt egnet for gjenbruk 

Det globale behovet for EPS til bygg øker, blant annet som følge av energieffektivisering. EPS er i utgangspunktet et 100 % resirkulerbart materiale og dermed godt egnet for gjenbruk. I mange tilfeller vil plastisolasjonen ha lengre levetid enn det bygget hvor den er benyttet. Materialer som ikke er forurenset, bør kunne brukes direkte som isolasjon, kvernes opp og brukes til andre formål eller resirkuleres til nytt råmateriale.  

- I prosjektet vil vi derfor analysere brukt EPS og finne løsninger for resirkulering som sikrer en sirkulær og bærekraftig ressursbruk, sier Risholt. 

Hele næringen må med 

Prosjekteier Bewi (tidligere Jackon) er en av bedriftene som leverer byggesystemer og isolasjonsløsninger til bygge- og anleggsbransjen. Nå ønsker de å gå foran for å ta i bruk brukte materialer. Målet til Bewi er å bruke 50 % resirkulert råstoff i produksjonen av EPS, noe som er mer ambisiøst enn dagens krav i regelverket. For å nå dette målet er de avhengig av å få tilgang til mye EPS-avfall fra byggenæringen, både fra nybygging og rivning.  

Men brukt EPS er spredt rundt i bygninger i hele landet, materialene er voluminøse og dermed kostbare å transportere, og brukte materialer kan være forurenset av skitt eller kjemikalier. Derfor trengs det en logistikk både for å komprimere EPS før transport, samt et system for å sortere bort forurensede materialer. 

 - Vi er veldig glade for å ha med Optimera og Franzefoss Gjenvinning i prosjektet, og vi skal finne løsninger for logistikk sammen. Men for å få tak i nok brukt EPS så må hele verdikjeden med, og vi trenger enda flere samarbeidspartnere, sier Tone-Cecilie Lie som er senior sustainability manager i Bewi. 

Forskes på: Rett ved Bewis fabrikk i Fredrikstad rives en butikkbygning, her har forskerne har fått tilgang til brukt EPS som skal analyseres i laboratoriet. Foto: Svein Tore Larsen/Bewi

Kartlegger potensialet for gjenbruk 

SINTEF er prosjektleder og forskningspartner og skal kartlegge bygningsmassen for å finne ut hvor mye EPS det finnes og hvor stort potensialet for gjenbruk er. Det er også viktig finne ut om materialene kan brukes som de er eller om de må det bearbeides på noe vis. Og ikke alt kan gjenbrukes. 

- Før vi kan ta i bruk EPS fra riving, må vi være sikre på at de ikke inneholder helseskadelige stoffer. Vi vet for eksempel at en del EPS fra 1980-tallet inneholder bromerte flammehemmere. Det kan vi ikke putte inn i nye bygninger, sier Birgit Risholt. 

Ulike byggetekniske løsninger med resirkulerte materialer skal testes i laboratoriet. Forskerne skal også kartlegge kostnader, markedsscenarioer og behovet for å tilpasse regelverket for enklere resirkulering og omsetning av brukte materialer.

Etterlyser EPS fra riving 

Bewis fabrikk i Fredrikstad har allerede startet opp prøveproduksjon av EPS med resirkulert råstoff. Da prosjektpartnerne møttes i begynnelsen av juni, kunne de bruke erfaringene til å legge videre planer for forskningsaktivitetene.  

- Vi kommer til å trenge mye brukt EPS fra riveprosjekter, så skal du renovere et stort tak eller rive et bygg hvor det er EPS i grunnen eller i bygget, ta gjerne kontakt med oss, sier Risholt.

Om prosjektet "Sirkulær EPS":
  • Resirkulering av plast er et politisk mål, og kontroll på materialstrømmene er avgjørende for å lykkes. Prosjektet “Sirkulær EPS” skal derfor bidra til å etablere en sirkulær verdikjede for EPS.  

  • Partnerne Bewi, Optimera, Franzefoss Gjenvinning og SINTEF skal samarbeide om å utvikle nye tjenester for avfallshåndtering og -sortering, transport, og materialkontroll, samt utvikle byggesystem og byggtekniske løsninger for EPS og XPS tilpasset ombruk og materialgjenvinning.  

  • Prosjektet skal legge til rette for samarbeid langs hele verdikjeden og på tvers av bransjer. 

  • Sirkulær EPS er et innovasjonsprosjekt for næringslivet, det finansieres Forskningsrådet, BEWI og næringspartnerne. 

Kilde: Pressemelding fra SINTEF

KLIKK for alle artikler i Resirkulering og gjenbruk.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125