23948sdkhjf

Nye globale forbud mot miljøgifter vedtatt

Partene til Stockholmkonvensjonen har vedtatt globale forbud mot tre miljøgifter. Forbudet mot stoffet Dekloran pluss, en flammehemmer som blant annet brukes i plast, ble vedtatt etter forslag fra Norge.

Stoffet gjenfinnes ofte i miljøet og i mennesker, og kan ha alvorlige langtidseffekter.

-Forurensning er en av de tre planetariske krisene, sammen med klimaendringer og tap av naturmangfold. Vi trenger et tett og forpliktende internasjonalt samarbeid for å beskytte mennesker og miljø mot miljøgifter. Det er svært positivt at vi nå har fått gjennomslag for flere viktige globale forbud, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Internasjonalt samarbeid er høyt prioritert

1.-12. mai 2023 ble det avholdt felles partsmøte under Stockholm-, Rotterdam-, og Baselkonvensjonen i Genève med deltagere fra 180 land. De tre konvensjonene sikrer  internasjonalt samarbeid om globale tiltak for utfasing av miljøgifter som transporteres over lange distanser, informasjon om handel med de farligste kjemikaliene, og for kontroll med transport av farlig avfall. 

Det internasjonale samarbeidet mot miljøgifter er høyt prioritert fra norske myndigheters side. Miljøgifter kan spres på tvers av landegrenser, gjennom luft- og havstrømmer, og  handel med produkter. Dette gjør også at vi kan finne igjen miljøgifter selv langt opp mot nord i Arktis.

På partsmøtet ble landene enige om å føre opp innsektsmidlet Metoksyklor og de to industrikjemikaliene Dekloran pluss og UV-328 i Stockholmkonvensjonen.

Norge står bak mange av de globale forbudene mot miljøgifter, også forslaget om å forby Dekloran pluss. Stoffet står på den norske listen over priorterte stoffer som vi ønsker å stanse bruk og utslipp av. Dekloran pluss er et tungt nedbrytbart stoff som kan hope seg opp i levende organismer. Hovedbruksområdet er flammehemmer i plast i produkter, som elektriske ledninger og kabler i kjøretøy og maskiner.

Viktig forbud

Svært få farlige stoffer i plast blir i dag regulert globalt, noe som gjør forbudet viktig. Styrket regulering av farlige stoffer i plast er også noe Norge aktivt fremmer i forhandlingene om en ny plastavtale.

En viktig milepæl på møtet var at landene ble enige om et system for å følge opp landenes gjennomføring av Stockholmkonvensjonenetter nærmere to tiår med forhandlinger. 

Det ble også vedtatt listing av et nytt stoff, Terbufos, under Rotterdamkonvensjonen. Dette innebærer at partene forplikter seg til å innhente mottakerlandets samtykke (Prior Informed Consent) før stoffet kan eksporteres over landegrenser. Dette skal fremme informasjonsutveksling og bidra til en helse- og miljømessig forsvarlig bruk av stoffet.

Også tekniske retningslinjer

Baselkonvensjonen vedtok også tekniske retningslinjer for miljømessig forsvarlig håndtering av plastavfall. Dette er et viktig steg i det globale arbeidet for å stanse plastforurensningen.

Les mer om de nye forbudene under Stockholmkonvensjonen: Forbud mot tre persistente organiske miljøgifter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093