23948sdkhjf

Ny avtale sikrer Wastefront full sirkularitet for brukte dekk

Det norske dekkgjenvinningsselskapet Wastefront inngår avtale med Weber & Schaer, en av Europas største distributører av produkter for gummiindustri.

Når Wastefronts Sunderland-anlegg i Storbritannia er i full produksjon, vil det ha kapasitet til å behandle 80.000 tonn dekkavfall i året.

Wastefront har signert en strategisk avtaks- og salgsavtale med Weber & Schaer, en av Europas største distributører av produkter til gummiindustrien. Avtalen innebærer at Weber & Schaer skal distribuere minst 35 prosent av all gjenvunnet carbon black (rCB) som Wastefront produserer ved sitt planlagte Sunderland-anlegg, med mulighet for ytterligere oppskalering.

Gjenvinne carbon black fra utrangerte dekk

Wastefront tar i bruk teknologi for å gjenvinne carbon black (rBC) fra utrangerte dekk (ELT), slik at denne kan brukes som råstoff til blant annet produksjon av nye dekk. Wastefront har fått tillatelse til å bygge et fullskala-anlegg til 100 millioner pund i den britiske havnebyen Sunderland. Anlegget vil ha en årlig kapasitet til å behandle mer enn 80.000 tonn dekkavfall, og konvertere det til nyttige varer som biodrivstoff, resirkulert stål og gjenvunnet carbon black.

Avtalen med Weber & Schaer innebærer at Wastefront kan oppskalere sin virksomhet ved Sunderland-anlegget som industriell plattform og modell for anlegg andre steder, og selge gjenvunnet carbon black (rCB) globalt.

- Går glipp av verdifulle råvarer

- Gamle og utrangerte bildekk representerer et stort forurensingsproblem verden over. Hvert år kastes det enorme mengder gamle dekk i naturen eller de blir brent opp. Dermed går vi glipp av verdifulle og knappe råvarer som disse dekkene er laget av. Med den avtalen som Wastefront nå har inngått med Weber & Schaer, har vi lykkes i å skape en virkelig sirkulær økonomi for håndtering av utrangerte dekk. Denne avtalen innebærer vi sluttet sirkelen. Wastefront kan nå bygge en helt grønn, global industriell plattform, sier Vianney Vales, administrerende direktør i Wastefront.

Weber & Schaer spesialiserer seg på distribusjon av gummi, carbon black, plast og lim, og har ni logistikksentre i Europa; i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Spania. Dette sikrer at Wastefronts løsning for gjenvinning av utrangerte dekk (ELT) drar nytte av den globale sirkulære økonomien når de ekspanderer til nye markeder og øker kapasiteten.

- Vi er glade for å kunngjøre vårt partnerskap med Wastefront for å distribuere gjenvunnet carbon black i Europa. Denne avtalen representerer en viktig milepæl for oss i vårt fokus på miljømessig bærekraft. Vårt engasjement for bærekraftige løsninger er i tråd med Wastefronts tilnærming. Vi tror at vi sammen kan være med å bidra til en grønnere fremtid ved å skape verdi fra utrangerte og kasserte dekk. Dette partnerskapet vil gjøre det mulig for oss å forbedre vårt miljøvennlige produkttilbud ytterligere, ved å innarbeide innovative teknologier som reduserer miljøavtrykket til våre kunders gummiprodukter, sier René Marc Weber, administrerende partner i Weber & Schaer.

Uroen i Europa

Ifølge en rapport fra Fortune Business Insight fra 2022 anslås det at det globale carbon black markedet skal vokse fra 13 milliarder dollar i 2022, til 18 milliarder dollar innen 2029. En betydelig mengde carbon black (rCB) som brukes i Europa i dag, produseres i Russland, Ukraina og Belarus. Som følge av EUs sanksjoner mot Russland, har UKs egen produksjon av carbon black blitt mer viktig. 

- Uroen i Europa har utfordret den historiske forsyningskjeden til carbon black. Den avtalen som Wastefont har inngått med Weber & Schaer, sikrer Storbritannia en viktig posisjon innen levering av gjenvunnet carbon black, samtidig som det er med å løse avfallsproblemet for utrangerte dekk. Vi er svært stolte over å være i forkant av en slik industriell revolusjon, sier Vales.

Flere avtaler signert

Wastefront har de siste årene signert flere viktige avtaler for å utvikle en helt ny, global sirkulær forsyningskjede:

  • I 2020 signerte Wastefront avtaler med energi- og råvareselskapet Vitol for en 10-årig avtaksavtale for flytende hydrokarboner og forskjellig ikke-flytende produkter.
  • I 2022 signerte Wastefront en avtale med det franske ingeniør- og teknologiselskapet  Technip Energies, som ingeniør-, innkjøps- og konstruksjonspartner for utbyggingen av Sunderland-anlegget.
  • I 2022 inngikk Wastefont et strategisk partnerskap med den britiske dekkprodusenten ENSO om levering av resirkulert sort karbon (rCB) fra gjenvinningsanlegget, med oppstart fra 2024.
  • I 2022 ble det inngått med Gateway Resources, et uavhengig handelshus som er involvert i anskaffelse, logistikk, finansiering og distribusjon av av varer knyttet til produksjons- og resirkuleringsindustrien.

I tillegg har Wastefront forskningssamarbeid og utviklingsinitiativ med partnere som det svenske kjemiselskapet Hulteberg Chemistry & Engineering AB og Newcastle University for å se på kontinuerlig forbedring av prosessen.

Wastefront bruker pyrolytiske reaktorer som bruker termisk depolymerisering, kjent som "pyrolyse", for å bryte ned dekkets materialer ved høye temperaturer. Ved å sende dekk gjennom disse reaktorene produseres gjenvunnet carbon black (rCB), i tillegg til brennbar gass, flytende hydrokarbon og varme. Carbon black blir deretter vasket og frest for å oppgradere de kjemiske egenskapene og brukt som forsterkning for naturgummi i dekkproduksjon, mekanisk gummigods eller som fyllstoff for plast.

Wastefronts resirkuleringsanlegg for dekk i Sunderlandvil når det er fullt operativt i 2025, produsere carbon black (rCB) fra 20 prosent av Storbritannias årlige mengde av utrangerte dekk (ELTs). Ved å integrere Wastefronts gjenvunnet carbon black (rCB) i nye dekk, vil utslippene for hvert dekk som senere produseres, bli reduseres med 80 prosent.

Wastefronts Sunderland-anlegg vil kunne behandle rundt 80.000 tonn ELTs per år ved full kapasitet, redusere forurensning generert av deponering eller forbrenning av dekk, og eliminere utslipp på 1.800 000 tonn CO2 i løpet av sin levetid. Anlegget vil generere sin egen kraft og produsere nyttige lavkarbondrivstoff for maritim transport, sammen med rCB.

Kilde: Pressemelding fra Wastefront

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14