23948sdkhjf

Aqua Guardian fusjoneres inn i PartnerPlast

Aqua Guardian, et selskap med lang erfaring og bred kompetanse innenfor segmentene sikkerhet for ytre miljø, objektsikring og vassdragssikkerhet, blir nå fullt integrert i PartnerPlast-gruppen.

Selskapet har i en årrekke levert komplette løsninger og produkter innenfor dette markedet og sikret mange vassdrag i Norge – som Glomma, Pasvikelva og Telemarkvassdraget.

Stor kundebase

Selskapet har en stor kundebase, som eksempelvis Statkraft, Hydro Energi, Å Energi og Lyse.

I 2019 kjøpte PartnerPlast 70 prosent av Aqua Guardian. Siden den tid har PartnerPlast videreutviklet selskapets satsning, med fokus på Norge og Sverige.

Sent i 2022 overtok PartnerPlast de resterende 30 prosent av aksjene. For å samkjøre driften på best mulig vis, er Aqua Guardian nå innfusjonert i PartnerPlast. 

Konsernintern omstrukturering

Fusjonen er gjennomført som en ren konsernintern omstrukturering, uten betydning for driften eller selskapets kontraktsforbindelser.

Formålet med fusjonen er å forenkle konsernets selskapsstruktur, samt å gjøre selskapet i stand til å dra nytte av allerede etablerte fellesfunksjoner. Som et resultat av fusjonen vil man ifølge en pressemelding fra PartnerPlat nå være bedre rustet til å ta del i større og mer utfordrende prosjekter. Men navnet Aqua Guardian forsvinner ikke. I tiden fremover vil det være navnet på våre produkter innenfor dette segmentet.

Komplette løsninger

Sammen med samarbeidspartnere Vassfall og YMAS, leverer PartnerPlast nå komplette løsninger innenfor sikkerhet for ytre miljø, objektsikring og vassdragssikkerhet. 

Kilde: Pressemelding fra PartnerPlast

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109