23948sdkhjf

EU vil sikre bedre råvare-tilgang

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til ny råvareforordning. Det nye råvareinitiativ skal styrke tilgangen på kritiske og strategisk viktige råvarer.

Dette skal skje gjennom økt råvareutvinning i Europa, økt resirkulering og partnerskap om råvaretilgang med land utenfor EU.

Dette skriver Norsk Industri på sin hjemmeside.

Råvaresatsing

EU-kommisjonens forslag til ny råvareforordning innebærer en betydelig råvaresatsing og store ambisjoner for råvarepolitikken i Europa.

EU-kommisjonen foreslår blant annet følgende mål, som EU samlet skal oppfylle innen 2023:

  • EU samlet skal utvinne minst 10 prosent av sitt eget årlige forbruk av strategisk viktige råvarer
  • EU samlet skal prosessere 40 prosent av sitt eget årlige forbruk av strategisk viktige råvarer
  • EUs samlede resirkuleringskapasitet skal kunne produsere minst 15 prosent av EUs samlede årlige forbruk av strategisk viktige råvarer
  • Import fra ett enkelt tredjeland skal maksimalt utgjøre 65 prosent av EUs årlige forbruk av enhver råvare som er definert som strategisk viktig

Redusere saksbehandlingstiden

Det foreslås tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for å få tillatelse til utvinning, prosessering og resirkulering av råvarer og mekanismer for å løfte frem nye prosjekter som er strategisk viktige for Europa. Det skal også etableres et eget organ med representanter fra landene, som skal bistå EU-kommisjonen, gi anbefalinger og følge opp den nye EU-forordningen (Critical Raw Materials Board).

Ny mineralstrategi i Norge

I Norge jobber Regjeringen med å utarbeide en ny mineralstrategi. Det ventes at strategien legges frem om kort tid. Norsk Industri har høye forventninger til den kommende mineralstrategien.

Kilde: Norsk Industri

KLIKK for alle artikler i Råvarer og energipriser.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094