23948sdkhjf

Fiskeri: Ny avfallsstandard tilrettelegger for gode rutiner

En ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy er nå lansert. Hensikten er å etablere gode rutiner for avfall.

I et samarbeid mellom Fiskarlaget, Handelens Miljøfond og Standard Norge er nå standarden NS-ISO 5020 lansert. Den nye standarden viser hvordan god håndtering av avfall kan redusere avfallsproblem.

Truer marine ressurser

De samarbeidende partene har pekt på at forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt.

Målet med den nye standarden, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er altså å redusere forsøpling fra fiskerinæringen.

Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen.

Unngå spøkelsesfiske

I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske.

Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land.

Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, er ledet av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget, Standardiseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

Kilde: Kilde og pressemelding: Fiskarlaget

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078