23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Science Based Target initiative har godkjent våre kortsiktige forskningsbaserte reduksjonsmål!

28% reduksjon i CO2-utlipp i 2023!

Etter en stund med noen små «hick-ups» kan vi endelig dele at vi i juni 2023 forpliktet oss til, og fikk godkjent våre kortsiktige mål av, Science Based Target initiative. Vi forpliktet oss, som et SME (small and medium enterprise), til å redusere vårt utslipp i scope 1 og 2 med 40% innen 2030. 

Vi i Norske Backer er stolte over å kunne fortelle at vi har redusert vårt CO2-utslipp i 2023 med hele 28% på scope 1 og 2! Med denne reduksjonen i 2023 er vi allerede, etter bare første året, godt over halvveis på veien! 

Scope 1 og 2

Scope 1 er våre direkte utslipp, med andre ord utslipp som er knyttet til noe vi eier selv. Her inngår blant annet utslipp fra våre egne firmabiler eller produksjon. Vårt utslipp i scope 1 i 2022 var 85,19 tCO2e, noe som i all hovedsak kommer fra fossilt drivstoff og ulike gasser brukt i produksjon. Her har vi redusert utslippet vårt med 17,86 tCO2e til 67,33 tCO2e i 2023. 

Scope 2 omhandler vårt energiforbruk, altså vårt strøm- og fjernvarmebruk. Selv om vi produserer fornybar energi her i Norge, vil det likevel være utslipp fra utbygging, vedlikehold og drift, som vil bli fordelt ut på forbrukerne. I 2022 hadde vi et utslipp på 34,83 tCO2e i scope 2. Dette har vi redusert med 16,19 tCO2e, og vi landet dermed i 2023 på et utslipp på 18,64 tCO2e. Vi har fått til denne reduksjonen fordi vi har hatt en gjennomgang på vår maskinpark og gjort noen nødvendige oppgraderinger, som har bidratt til et lavere energiforbruk. I tillegg har vi hatt et fokus på å redusere forbruket på både strøm og fjernvarme, og hatt konkrete tiltak som skal bidra til dette, slik som eksempelvis å redusere varme på kontorene, skru av pc-er og lys når vi drar, og flere mindre tiltak. 

Du kan lese mer om de ulike scopene  her.

Bærekraftsstrategi og tiltaksplan

Vi har allerede lagt planene klare for hvordan vi skal jobbe videre med bærekraftig utvikling og videre reduksjon i 2024 i henhold til vår bærekraftsstrategi . Vi jobber videre med tiltaksplanen vi satte opp for 2023, med tiltakene vi ikke kom i havn med i fjor, grunnet kapasitet og fordi noen tiltak krevde mer undersøkelse. I tillegg har vi også lagt til noen flere tiltak som vi synes er viktige å jobbe mer med i henhold til vårt bærekraftsarbeid. 

Vi i Norske Backer synes også det er viktig å få med andre industrielle virksomheter på lasset, for å redusere det totale CO2 utslippet. Vi har derfor utviklet tjenesten Backer Switch, hvor vi kan hjelpe andre virksomheter med å redusere deres utslipp. Dette kan vi gjøre ved å bidra til at overgangen fra fossile oppvarmingsløsninger til elektriske blir lettere, billigere og mindre ressurskrevende. Vi streber etter å finne løsninger hvor virksomheten bare trenger å bytte det mest avgjørende for å gå over til strøm, og ikke måtte bytte hele anlegget sitt.

Vil du vite mer? Se hjemmesiden vår eller ta kontakt med oss! 

Norske Backer AS
Jostein Svendheims veg 8/10
2212 Kongsvinger
Kongsvinger
Norge
Org. nr.: NO919799064

Kontaktperson

Send til en kollega

0.046