23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Fotavtrykk i hele distribusjonskjeden

Fokus på helhetlig miljøinformasjon i et produkt blir stadig viktigere. Pla-Mek® er opptatt av å gjøre det enkelt for kundene å dokumentere sitt miljøavtrykk. Når vi ser mulighet til forbedring, tar vi kontakt med våre kunder. Vi har samarbeidet med Ekornes for å redusere fotavtrykket for spisestuestoler i Stressless® Dining kolleksjonen.

 

SLIK JOBBER PLA-MEK FOR Å REDUSERE FOTAVTRYKKET

Pla-Mek® har jobbet sammen med Ekornes for å se hvordan vi kunne redusere fotavtrykket. Jomfruelig plast ble byttet med resirkulert plast i de største komponentene som sete, rygg og mekanisme, i Stressless® Dining kolleksjonen. Handelens Miljøfond har gjennom sine ordninger gitt støtte til prosjektet. I arbeidet med den kjente spisestuestolen til Stressless®, har vi lykkes med å bytte om til resirkulert plast som tilsvarer en klimafotavtrykkreduksjon med 14,5 kg CO2 per stol

MER FOKUS PÅ HELHETLIG MILJØ DOKUMENTASJON – SAMARBEID MED ENERGIRÅD

Man må ha underlag som går god for påstanden om mer bærekraftige produkter, sier Børge Heggen Johansen fra Energiråd. Pla-Mek® ønsker å tilby sporing av fotavtrykket, helt fra råvareuttak via underleverandør, transport og distribusjon, frem til produktet kommer ferdig ut av fabrikken til Pla-Mek®. Det settes stadig mer søkelys på å ha helhetlig miljøinformasjon. Derfor er det viktig for oss å kunne dokumentere fakta, slik at våre kunder gjør nytte av og bringe informasjonen videre til sine interessenter.

Det ble gjennomført en komparativ studie mellom materialtyper som brukes til komponentproduksjon for å finne ut hvilke materialer som har mindre miljøpåvirkning. Potensielle områder for å forbedre miljøprestasjonen til produksjonsaktivitetene ved Pla-Mek® ble identifisert.

Man har hentet inn resirkuleringsdata og material informasjon. Leverandører har bekreftet transportmåter, leverte materialer og kjøretøykapasitet. Vi har sett på komponentproduksjon hos Pla-Mek®, altså teknologi, prosesstrinn, energibruk, avfallsgenerering etc. Totalt sett for prosjektet er besparelsen estimert til å være 579 tonn C02 per år første år. Besparelsen vil øke ytterligere i årene fremover med et økende volum stoler. Slik den blir produsert nå fremover, er det bare 9% jomfruelig plastmateriale igjen i stolen.

BESPARELSER

 Modi M. Elisa – LCA spesialist, Energiråd:

Basert på produksjonsdataene fra 2022 vil erstatning av resirkulerte plastmaterialer med primæralternativer, resultere i en CO2-utslippsbesparelse på 14,5 kg CO2-ekvivalenter per et sett med komponenter som kreves for én stol (rygg, sete og mekanisme).

 Børge Heggen Johansen – Fagsjef bærekraft og ytre miljø, Energiråd:

Pla-Mek sitt fokus på å stadig se etter mer miljøvennlige materialer og produksjonsmetoder gir dem en unik mulighet til å bistå kundene sine i å redusere fotavtrykket på deres produkter».

VERDI FOR KUNDEN

 Solveig Gaundal, Compliance & CSR Manager, Ekornes:

I Ekornes sin bærekraftstrategi er bruk av resirkulerte materialer et av fokuspunktene.

Vi jobber aktivt for å redusere utslippene ved livsløpet til våre produkter og dokumentasjonen fra Pla-Mek er viktig for at vi skal kunne dokumentere totalforbruket i produktets livsløp.

Prosjektet og dokumentasjonen av denne er medvirkende til at vi kan nå målsetningene våre ved å betydelig redusere klimagassutslippet ved våre produkter. Dette dokumenteres med EPD’er.

Lars Urtegård, Produktsjef Stressless® Dining

 I design- og utviklingsfasen av spisestuestolprosjektet til Stressless® ble flere typer material i hovedkonstruksjonen vurdert og testet. Material som tre, metall og plast ble vurdert i forhold til styrke, fleksibilitet, og pris.

Alt ble sett opp mot bærekraft, produksjonsmuligheter (rasjonalitet), muligheten for separering (gjenbruk), og rasjonell sending (vekt, flatpakking, og enkel montering for mottaker).   

Etter konstruksjon fasen av prosjektet, hvor tester av ulike typer materialer ble gjennomført, valgte vi å bruke plastmaterialer i bærende konstruksjoner som rygg, sete og mekanisme. Etter en grundig gjennomgang av mulige leverandører, falt valget på Pla-Mek.

Nærhet til leverandør, kompetanse på material i forhold til konstruksjon, både på deler og i forhold til formbygging, og pris ble avgjørende for valg av leverandør.  Pla-Mek har i dette prosjekt, og i tidligere prosjekt, tilført Ekornes viktig kompetanse innen valg av plastmateriale, konstruksjon tilpassing, og i verktøykonstruksjon.

 

Vi i Pla-Mek® jobber kontinuerlig med å holde oss oppdatert på materialvalg for å kunne gi våre kunder bærekraftige produkter. Ved behov for dokumentasjon, samt finne ut hvor miljøtiltak bør settes inn, samarbeider vårt kompetente team med våre kunder og henter ved behov analytisk bistand fra Energiråd.

Om du ønsker mer informasjon om hva vi kan gjøre for ditt produkt, ta kontakt her 

 

 

Pla-Mek AS
Naustvegen 12
6230 Sykkylven
Sykkylven
Norge

Kontaktperson

KRB

Send til en kollega

0.032