23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Imponerende vekst hos ZEISS

Til tross for pandemien og problemer i forsyningskjeden, hadde ZEISS i Norden for første gang en omsetning på over 720 millioner norske kroner.

ZEISS, et internasjonalt ledende teknologiselskap innenfor optikk og optoelektronikk, har mot alle odds skapt en vekst i den globale omsetningen på 16 prosent. Konsernets omsetning landet dermed på 8,8 milliarder euro dette regnskapsåret.

ZEISS Nordics, som omfatter konsernets aktiviteter i Norge, Sverige, Finland og Danmark, bidro merkbart til det flotte resultatet med en samlet nordisk omsetning som i regnskapsåret 1. oktober 2021-30. september 2022 for første gang ble på over 720 millioner NOK. ZEISS Nordics bidro også betydelig til konsernets lønnsomhet.

- Det er veldig imponerende at vi til tross for utfordrende geopolitiske og økonomiske betingelser har fått til et så godt resultat. Bortsett fra et lite fall under koronapandemien, har vi hatt kontinuerlig vekst de siste årene. Vi har greid å holde kursen, også i kraftig motvind, sier CEO Walther Heger, ZEISS Nordics.

Vekst på alle områder

Walther Heger framhever at alle ZEISS’ fire forretningsområder i Norden har hatt en vekst på rundt 10 prosent.

- Vi har ved hjelp av innovative løsninger kunnet imøtekomme kravene som kundene våre stiller. Det handler om krav til produkter og tjenester på et veldig høyt teknologisk nivå. Vi har hatt stor vekst i ordretilgangen, og selv om vi har vært hardt rammet av problemer i forsyningskjeden, har vi kunnet øke den nordiske omsetningen i likhet med resten av ZEISS-konsernet, sier Walther Heger.

De fire forretningsområdene er medisinsk teknologi, industriell måleteknikk, mikroskopi og kikkerter/siktekikkerter. Alle de fire områdene har ifølge Walther Heger bidratt positivt til det nordiske resultatet.

- Innenfor medisinsk teknologi har vi hatt et fantastisk forretningsår, men de andre områdene har også levert, for eksempel mikroskopi, som er det området som har vært mest utsatt for problemer i forsyningskjeden.

ZEISS er til stede i alle de nordiske landene, og de i alt 180 nordiske medarbeiderne jobber tett sammen på tvers av landegrensene om både salg og service.

- Det er en styrke for oss at vi har en regional nordisk organisasjon. Det gir oss nødvendig ekspertise innenfor både salg og service i forbindelse med de komplekse produktene vi tilbyr, poengterer Walther Heger.

Investerer i forskning og utvikling

ZEISS Gruppen investerer konsekvent en stor del av årets overskudd i fortsatt forskning og utvikling. I regnskapsåret som har gått, har ZEISS Gruppen på globalt nivå øremerket 1,1 milliarder euro til forskning og utvikling. Det utgjør 13 prosent av omsetningen.

I hele ZEISS Gruppen jobber 5200 av de i alt 38 000 ansatte med forskning og utvikling, og gruppen råder over ca. 10 500 patenter på verdensplan.

Positive forventninger

Ifølge Walther Heger har ZEISS positive forventninger til utviklingen det kommende året.

- Vi forventer fortsatt etterspørsel, for eksempel innenfor medisinsk teknologi, da det i de nordiske landene er en voksende eldre befolkning. Mange av de eldre har kroniske sykdommer. Det krever utstyr til diagnostikk og behandling. I tillegg har det hopet seg opp mange operasjoner etter covid-19-pandemien. Det gir behov for høyteknologiske løsninger. Vi er klare til å dekke etterspørselen, bant annet med en rekke veldig gode nye produkter som vi har på gang, sier Walther Heger.

I industrien er det et stort grønt skifte i gang med økt fokus på blant annet fornybar energi.

- Det grønne skiftet gjør det nødvendig for industrien å investere stort i nye løsninger. Innenfor måleteknikk er det for eksempel større behov for å måle batteri og små elektrokomponenter framfor tradisjonelle store komponenter som tannhjul.

- Innenfor mikroskopi ser vi at det fortsatt blir satt av midler til forskning, ikke bare innenfor medisinalvitenskap, men også på naturvitenskapelige områder, der det forskes på blant annet metaller og alternative energikilder.

- Til gjengjeld ser vi noen utfordringer når det gjelder produkter rettet mot forbrukerne, som kikkerter og siktekikkerter. Her må vi forvente at de private forbrukerne må bruke en langt større del av budsjettet på utgifter til strøm, vann og oppvarming.

- Vi tror på en positiv utvikling, men den kommer ikke av seg selv. Vi må selv forske og utvikle produkter og tjenester ut fra megatrendene som blir avgjørende for kundenes etterspørsel, fastslår Walther Heger.

Fakta om ZEISS

ZEISS er et internasjonalt ledende teknologiselskap innenfor optikk og optoelektronikk. ZEISS har 38 000 ansatte i nesten 50 land med 30 produksjonsenheter, 60 salgs- og serviceselskap, samt 27 anlegg til forskning og utvikling. ZEISS ble grunnlagt i 1846 i Jena i Tyskland og har i dag hovedkvarter i den sørtyske byen Oberkochen. ZEISS er eid av stiftelsen Carl Zeiss Foundation.

Du finner mer informasjon om nøkkeltall og resultat fra regnskapsåret 1. oktober 2021-30. september 2022 for ZEISS her.

Carl Zeiss AS
Kabelgaten 8
0512 OSLO
Oslo
Norge
Org. nr.: NO991011552

Send til en kollega

0.047