23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

De tre største utfordringene for produksjonsbedrifter

Det er mange produksjonsbedrifter som sliter med en rekke problemer i det daglige arbeidet. Fra de som har byttet til vårt ERP-system MONITOR G5, har vi identifisert de tre største utfordringene for produksjonsbedrifter.

Manglende oversikt over varebeholdning

Hva har vi egentlig på lager og hvor mye? Når er det på tide å fylle på beholdningen, og hvordan kan jeg bestemme verdien av varene våre? Bedrifter som ikke har oversikt over beholdningen sin, binder ofte for mye kapital ved å lagerlegge for store volum av sikkerhetsmessige årsaker. En annen utfordring er når en komponent som er en vesentlig del av produktet som produseres, plutselig ikke lenger er tilgjengelig. I tillegg blir selskaper som ikke overvåker beholdningen, ofte tvunget til å bruke tid og ressurser på ytterligere beholdning for å beholde kontrollen. Noen selskaper fyller kun opp beholdningen reaktivt, noe som betyr at de bare handler når noe er lavt, i stedet for å ta strategiske beslutninger og kjøpe deler for å møte anslåtte behov over tid.

For selskaper som ikke kjenner beholdningsnivåene, er det mye vanskeligere å planlegge effektivt og skaper mye ekstraarbeid. Den største utfordringen er imidlertid når levering til kunder hindres av dårlig materialplanlegging, noe som kan være svært kostbart for virksomheten. 


Unøyaktige etterkalkyler

Hvilke produkter er lønnsomme, og hvilke er ikke? Hvor må vi ta grep? Kan vi stole på våre estimater som vår planlegging og standardpriser er basert på? Når en produksjonsbedrift ikke kan stole på kostnadsestimatene sine, er det vanskelig å vite hvilke produkter som er lønnsomme og hvilke som går med tap. Dette fører ofte til mislykket produksjonsplanlegging og forsinkelser på bekostning av kunder som ikke får leveransene sine i tide. Det er også vanskeligere å planlegge til faktisk kapasitet fordi organisasjonen ikke har innsikt i produktivitet, for eksempel direkte versus indirekte tid. Dette fører til ineffektiv produksjon og gjør det vanskelig å bruke maskinene optimalt. I disse tilfellene er mange selskaper avhengige av magefølelsen for å løse problemer. De prøver ut prosesser som de mener vil effektivisere produksjonen eller komponenter hvor kostnadene kan reduseres, men det fungerer ikke alltid.

Hvordan opprettholde pålitelige leveringstider i produksjonsbedrifter?

Manglende overholdelse av avtalt leveringstid kan ha alvorlige konsekvenser for en bedrift. Ikke bare kan det føre til frustrasjon hos kunder og internt, men det kan også påvirke bedriftens omdømme og inntjening.

For å unngå dette er det viktig å ha god oversikt over driften og aktivitetene som påvirker leveringstiden. Dette inkluderer alt fra tilgjengelighet på materiale og kapasitet til sykefravær blant ansatte og maskinhavari.

Bedrifter som ikke har god oversikt over dette, kan ende opp med å angi lengre ledetider enn nødvendig, noe som igjen kan føre til overflødig lagerbeholdning og økte kostnader.

Med effektiv materialplanlegging kan man imidlertid ha god oversikt over hva som er på lager og dekke behovene på en kostnadseffektiv måte. Sanntidssporing kan også bidra til å holde øye med faktiske produksjonskostnader og gi data for etterberegninger, produktivitet og effektivitet.

I MONITOR G5 kan man bruke funksjonen "Sjekk leveringstider" for å få umiddelbar tilbakemelding på beste leveringstid basert på tilgjengelig kapasitet og materialer. I tillegg vil man bli jevnlig informert om avtalte leveringstider blir overholdt, noe som kan bidra til å sikre pålitelige leveranser og gode kundeforhold.

LA OSS HJELPE DEG!

Takket være smarte og strukturerte funksjoner har MONITOR G5 løsninger på alle disse problemene.

Effektiv materialplanlegging betyr at du alltid kan ha oversikt over hva du trenger på lager for å dekke kravene på den mest kostnadseffektive måten. Med sanntidstidsregistrering kan du holde et nærmere øye med dine faktiske produksjonskostnader og opprette data for etterberegninger, produktivitet og effektivitet.

MONITOR G5 sin "Sjekk leveringstider" -funksjon gir den beste leveringstiden umiddelbart, da kundeordren er basert på tilgjengelig kapasitet og materiale. Du vil også få regelmessige oppdateringer om dine avtalte leveringstider blir overholdt.

Hvis du gjenkjenner noen av disse utfordringene og ikke bruker MONITOR G5, er det mye å hente!

Kontakt oss på atle.karlsrud@monitorerp.com for å starte reisen din mot mer effektiv og produktiv produksjon og mer pålitelig levering.

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047